szkoła podstawowa joanna mola

Aktualności


Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

w naszej szkole w ramach zajęć świetlicy.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ich wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

C
elem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) .

W ramach Laboratoriów Przyszłości również nasza Szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w?kształtowaniu i?rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o?porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i? społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż?kiedykolwiek wcześniej.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który rozwija kompetencje i talenty uczniów, uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w?ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W naszej szkole otrzymane wyposażenie znalazło szczególne zastosowanie między innymi na zajęciach pozalekcyjnych w ramach pracy świetlicy szkolnej. Mamy w szkole 7 grup świetlicowych od klas 1 do 5. W każdym tygodniu staramy się przeznaczać czas na pracę z materiałami z Programu. Dla młodszych dzieci są to głównie klocki konstrukcyjne różnego formatu. Praca twórcza, myślenie abstrakcyjne, kreatywność, współpraca w grupach - to nasze cele. Uczniowie są bardzo zaangażowani, chętni do aktywności poprzez wspólną zabawę.

Przedstawiamy dokumentację fotograficzną z zajęć:

zdjęcia

zajęcia w klasie 2b

 


powrót ››


Z życia szkoły

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało