szkoła podstawowa joanna mola

Rekrutacja


 

Harmonogram rekrutacji
na rok szkolny 2023/2024

  1. Przyjmowanie zgłoszeń (kwestionariuszy, opinii z przedszkola, opinii od proboszcza parafii, zaświadczenia o udziale rodziny w życiu kościoła katolickiego) dzieci do klasy pierwszej w sekretariacie szkoły – do 10.02.2023 r.
  2. Rozmowy Komisji Rekrutacyjnej z rodzicami kandydatów – 18.02.2023 r. lub 25.02.2023 r
  3.  Zajęcia z dziećmi prowadzone i obserwowane przez nauczycieli – 11.03.2023 r.
  4. Ogłoszenie wstępnej listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej – 17.03.2023 r.
  5. Potwierdzenie przez rodziców deklaracji zapisania dziecka do szkoły - do 24.03.2023 r.
  6. Ostateczna lista dzieci przyjętych do szkoły – 29.03.2023 r.
  7. Przekazanie do sekretariatu bilansu sześciolatka, dwóch zdjęć, informacji o gotowości szkolnej – do 31.05.2023 r.
  8. Uroczyste przyjęcie uczniów do szkoły – 5.06.2023 r.

 

Z życia szkoły

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało