szkoła podstawowa joanna mola

Rekrutacja


Regulamin rekrutacji

 

 

Harmonogram rekrutacji
na rok szkolny 2022/2023

 1. Przyjmowanie zgłoszeń (kwestionariuszy, opinii z przedszkola, opinii od duszpasterza, zaświadczenia o udziale rodziny w życiu kościoła katolickiego) dzieci do klasy pierwszej w sekretariacie szkoły – do 31.01.2022 r.
 2. Rozmowy Komisji Rekrutacyjnej z rodzicami kandydatów – 5.02.2022 r. lub 12.02.2022 r.
 3. Zajęcia z dziećmi prowadzone i obserwowane przez nauczycieli – 19.02.2022 r.
 4. Ogłoszenie wstępnej listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej – 4.03.2022 r.
 5. Potwierdzenie przez rodziców deklaracji zapisania dziecka do szkoły - do 10.03.2022 r.
 6. Ostateczna lista dzieci przyjętych do szkoły – 14.03.2022 r.
 7. Przekazanie do sekretariatu bilansu sześciolatka, dwóch zdjęć, informacji o gotowości szkolnej – do 30.05.2022 r.
 8. Uroczyste przyjęcie uczniów do szkoły – 8.06.2022 (środa), godz. 17;00.

Z życia szkoły

 

W najbliższym czasie

   

   

  wakacje
  WAKACJE