szkoła podstawowa joanna mola

Rekrutacja


Harmonogram rekrutacji
na rok szkolny 2024/2025

 1. Przyjmowanie zgłoszeń (kwestionariuszy, opinii z przedszkola, opinii od proboszcza parafii, zaświadczenia o udziale rodziny w życiu kościoła katolickiego) dzieci do klasy pierwszej w sekretariacie szkoły – do 22 stycznia 2024 r.
 2. Rozmowy Komisji Rekrutacyjnej z rodzicami kandydatów – 27.01. 2024 r. lub 3.02.2024 r.
 3. Zajęcia z dziećmi prowadzone i obserwowane przez nauczycieli – 2.03.2024 r.
 4. Ogłoszenie wstępnej listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej – 8.03.2024 r.
 5. Potwierdzenie przez rodziców deklaracji zapisania dziecka do szkoły - do 15.03.2024 r.
 6. Ostateczna lista dzieci przyjętych do szkoły – 20.03. 2024 r.
 7.  Przekazanie do sekretariatu bilansu sześciolatka, dwóch zdjęć, informacji o gotowości szkolnej – do 29.05.2024 r.
 8. Uroczyste przyjęcie uczniów do szkoły – 11.06.2024 r.

 

Z życia szkoły

 

W najbliższym czasie

   

   

  wakacje
  Do wakacji pozostało