szkoła podstawowa joanna mola

Herb i Sztandar


Herb Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Joanny Beretty Molli odwołuje się do życia, cech i zainteresowań patronki. Powstał na prośbę pani dyrektor mgr Marzeny Kamudy. Pierwszy szkic – projekt wykonał w pierwszym roku działalności naszej palcówki przy ul. Stelmachów ówczesny katecheta , prefekt Szkoły, ks. dr Piotr Gąsior. Znaczenie poszczególnych elementów zawartych w herbie i użytej kolorystyki jest następujące:

W kształcie herb nawiązuje do ulubionych kwiatów św. Joanny, czyli konwalii. Łatwo zauważyć, że jest niejako odwróconą małą konwalią.

Zielony obrys jednoznacznie wskazuje na chrześcijańską i w ogóle ludzką cechę nadziei. Cechę bez której nie ma sensu podejmowanie żadnej edukacji, żadnej formacji, żadnego trudu wychowawczego siebie samego i nowych pokoleń.

Z kolei biel tarczy herbowej (podobnie jak w heraldyce) oznacza po prostu czystość oraz szlachetność serc i charakterów, na czym każdej szkole i pracującym w niej pedagogom winno zależeć.

Wewnętrzna grafika to czerwony krzyż Chrystusa, czyli jeden z najważniejszych symboli chrześcijaństwa. To zarazem znak, że Joanna kochała Jezusa a nasza Szkoła chce formować dzieci w duchu katolickim.

Natomiast niebiesko-żółte znaki pisane to nic innego jak literowe inicjały Joanny Beretty Molli. Zostały one jednak tak nakreślone, aby sugerowały Joannę, która jest akurat w stanie błogosławionym. Ta zaś nigdy nie była sama, bo miała wsparcie i doświadczała opieki męża Piotra Molli. A jako rodzina nie byli sami, bo czuwał nad nimi Duch Święty. Obydwa fakty zostały w herbie zaznaczone złotym (żółtym )kolorem z jednej strony jako M, czyli Molla a z drugiej jako gołębica, czyli symbol Ducha Świętego, który jako Duch Mądrości ma mieć zawsze wpływ na każdego rodzica, nauczyciela, ucznia a później również wychowanka Szkoły im. Św. Joanny.

Reasumując możemy uznać, że herb naszej Szkoły jest nie tylko łatwy w zapamiętaniu, wykonaniu i zrozumieniu, ale nade wszystko bardzo bogaty w sens i prawdziwie religijne i humanistyczne przesłanie, jakie w sobie zamyka.

~ksiądz Piotr Gąsior

Nasza szkoła

 

W najbliższym czasie

     

     

    wakacje
    Do wakacji pozostało