NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

PODZIEMIA RYNKU

W sobot?, 16 grudnia uczestnicy k????ka historycznego zwiedzali Podziemia Rynku. Przechodz?c przez wodn? kurtyn? weszli w istniej?cy przed wiekami ??wiat ??redniowiecznego Krakowa. Brukowane ulice, drewniane kraw???niki, nawo??ywania przekupek z plac??w targowych, warsztaty rzemie??lnik??w,
a nawet mo??liwo??? zwa??enia si? wed??ug starego systemu miar i wag pozwoli??o wszystkim poczu?
i wyobrazi? sobie, jak wygl?da??o niegdy?? ??ycie w Krakowie. Na koniec ka??dy wybi?? swoj? pami?tkow? monet?, s??uchaj?c przy okazji opowie??ci o ??redniowiecznych mincerzach.
Zapraszam na kolejne spotkanie k????ka historycznego. ~Katarzyna Cupia??Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE