szkoła podstawowa joanna mola

Rekrutacja


Regulamin rekrutacji

 

 

Harmonogram rekrutacji
na rok szkolny 2021/2022

1. Przyjmowanie zgłoszeń (kwestionariuszy, opinii z przedszkola, opinii od duszpasterza) dzieci do klasy pierwszej w sekretariacie szkoły – od 9.11.2020r. do 22.01.2021 r.
2. Rozmowy Komisji Rekrutacyjnej z rodzicami kandydatów – 30.01. 2021 r. lub 6.02.2020 r.
3. Zajęcia z dziećmi prowadzone i obserwowane przez nauczycieli – 6.03.2021 r.
4. Ogłoszenie wstępnej listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej – 16.03.2021 r.
5. Potwierdzenie przez rodziców deklaracji zapisania dziecka do szkoły - do 23.03.2021 r.
6. Ostateczna lista dzieci przyjętych do szkoły – 25.03. 2021 r.
7. Przekazanie do sekretariatu bilansu sześciolatka, dwóch zdjęć, informacji o gotowości szkolnej – do 28.05.2021 r.
8. Uroczyste przyjęcie uczniów do szkoły – 7.06.2021 r.

Start

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało