szkoła podstawowa joanna mola

Rekrutacja


Regulamin rekrutacji

 

 

Harmonogram rekrutacji
na rok szkolny 2022/2023

1. Przyjmowanie zgłoszeń (kwestionariuszy, opinii z przedszkola, opinii od duszpasterza) dzieci do klasy pierwszej w sekretariacie szkoły – do 14.01.2022 r.
2. Rozmowy Komisji Rekrutacyjnej z rodzicami kandydatów – 5.02.2022 r. lub 12.02.2022 r.
3. Zajęcia z dziećmi prowadzone i obserwowane przez nauczycieli – 19.02.2022 r.
4. Ogłoszenie wstępnej listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej – 4.03.2022 r.
5. Potwierdzenie przez rodziców deklaracji zapisania dziecka do szkoły - do 10.03.2022 r.
6. Ostateczna lista dzieci przyjętych do szkoły – 14.03.2022 r.
7. Przekazanie do sekretariatu bilansu sześciolatka, dwóch zdjęć, informacji o gotowości szkolnej – do 30.05.2022 r.
8. Uroczyste przyjęcie uczniów do szkoły – 6.06.2022 r.

Start

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało