NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

19 grudnia 2017 roku reprezentanci Naszej Szko??y udali si? na spotkanie op??atkowe do Ksi?dza Arcybiskupa Marka J?draszewskiego, kt??ry przyj??? nas oraz innych przedstawicieli szk???? katolickich w Pa??acu Biskupim przy ul. Franciszka??skiej 3. Ksi?dz Arcybiskup serdecznie podzi?kowa?? wszystkim za przybycie oraz ??yczy?? dobrego przygotowania do Bo??ego Narodzenia, zwracaj?c uwag?, ??e najpi?kniejszym prezentem dla Nowonarodzonego Jezusa b?dzie Czyste Serce ka??dego z nas. Ksi?dz Arcybiskup ??yczy?? wszystkim zebranym oraz ich rodzinom zdrowych, spokojnych ?wi?t Bo??ego Narodzenia, wielu prezent??w od Anio??ka oraz Szcz???liwego Nowego Roku, a wraz z nim pi?knych ??wiadectw na koniec roku szkolnego. Ksi?dz Arcybiskup zach?ci?? te?? wszystkich do udzia??u w Orszaku Trzech Kr??li, a nast?pnie przyszed?? czas na wsp??lne kol?dowanie i b??ogos??awie??stwo.
Serdecznie dzi?kujemy za ??yczenia Ksi?dzu Arcybiskupowi i r??wnie?? ??yczymy Weso??ych, Spokojnych ?wi?t Bo??ego Narodzenia oraz B??ogos??awie??stwa Bo??ej Dzieciny.
~Marta WojtasPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE