NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

W niedziel? palmow? odby?? si? parafialny konkurs na najwy??sz? i najpi?kniejsz? palm?. Nasza Szko??a odnios??a sukces, zajmuj?c I miejsce.
Kwiaty z krepiny wykonywali wsp??lnymi si??ami uczniowie klas starszych 4 -7. Podzi?kowania szczeg??lne nale??? si? klasie 4 a i Jankowi Piwowarczykowi, kt??rzy w sobot? po??wi?cili czas na z??o??enie w ca??o??? ponad 6 metrowej palmy.
Wszystkim zaanga??owanym w konkurs parafialny serdecznie gratulujemy. Przede wszystkim dzi?kujemy naszemu ksi?dzu Rafa??owi za zorganizowanie zespo??u , zaanga??owanie i dzielenie si? wielkim darem plastycznym, jakim go Pan B??g obdarzy?? (to "dopisek" Dyrekcji:)). ~ks. Rafa?? KasperekPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE