NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

PIERWSZY TYDZIE?? W SZKOLE

Spotkali??my si? 4 wrze??nia, by podczas Mszy ?wi?tej podzi?kow? za czas wakacji i prosi? Pana Boga o opiek?, si??? do nauki i pracy w nowym roku szkolnym. Pierwszy tydzie?? w szkole ju?? za nami. Jest nas coraz wi?cej, bo 236 uczni??w i 30 nauczycieli. Cieszymy si?, ??e s? z nami pierwszoklasi??ci, kt??rzy jeszcze niepewnie przemierzaj? szkolne korytarze. Z rado??ci? powitali??my uczni??w klasy 4b oraz dziewcz?ta i ch??opc??w z klasy 7. Tak wi?c poznajemy si? nawzajem. U??miechamy si? do siebie na lekcjach, przerwach, w jadalni... Wierzymy, ??e w??r??d ??yczliwych koleg??w i kole??anek , nauczycieli i pracownik??w szko??y, pod opiek? naszej patronki - ??wi?tej Joanny - to b?dzie dobry rok. ~Tomasz WaryanPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE