NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

W sobot?, 14.10. grupa rowerowa je??dzi??a w Lesie Witkowice w dolinie Bibiczanki trasami czerwonymi i czarnymi "tropi?c przyrod?."
Ch??opcy odszukali na trasie pi?? le??nych s??up??w og??oszeniowych, z kt??rych dowiedzieli??my si?, jakie drzewa, owady, p??azy, gady, ptaki i ssaki mo??na spotka? w Lesie Witkowice.
Przejechali??my w trudnym le??nym terenie 12 km 840 m, pokonuj?c strome podjazdy, mostki du??e i ma??e, w?skie i kr?te dr????ki, ga???zie i li??cie zalegaj?ce na trasie.
Wsp????praca, pomoc kole??e??ska, wsp??lny posi??ek i odpoczynek to dow??d, ??e tworzymy bardzo zgrany "team".
Aleksandra W??odarska ~Tomasz WaryanPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE