NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

sobota, 7 pa??dziernika

W sobot? mia??a miejsce kolejna ?wyprawa? k????ka historyczno-turystycznego. Tym razem naszym celem sta?? si? krakowski Kazimierz, a szczeg??lnie Stara Synagoga, kt??ra przez wieki by??a domem modlitwy krakowskich ??yd??w. Jest to najstarsza synagoga zachowana w Polsce i liczy sobie oko??o pi?ciuset lat. Pani przewodnik przybli??y??a nam dzieje narodu ??ydowskiego oraz religi?, zwyczaje i kultur? ludno??ci ??ydowskiej. Podczas nast?pnych spotka?? b?dziemy poznawali tajemnice krakowskiego Kazimierza. Zapraszamy do wsp??lnych w?dr??wek.

Opiekun Katarzyna Cupia?? ~XPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE