szkoła podstawowa joanna mola

Prezydium Rady Rodziców


 

Przewodnicząca: Maja Walas

majabwalas@gmail.com

te. 602 483 971


Z-ca Przewodniczącej: Piotr Hejnold

piotr.hejnold@gmail.com

tel. 697 035 251


Z-ca Przewodniczącej: Jerzy Szynalik

qubasz@yahoo.com

tel. 607 558 847


Skarbnik: Dorota Wadowska-Dudek

wadowskadorota@gmail.com

tel. 506 100 304


Sekretarz: Anna Pach - Kustra

annap.kustra@gmail.com

tel. 668 811 379

 

Nasza szkoła

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało