szkoła podstawowa joanna mola

Prezydium Rady Rodziców


 

Przewodnicząca:  Anna Pach - Kustra

annap.kustra@gmail.com

te. 668 811 379


Z-ca Przewodniczącej: Anna Marnik

  anna.marnik@gmail.com

tel.  512 127 929


Z-ca Przewodniczącej: Jerzy Szynalik

qubasz@yahoo.com

tel. 607 558 847


Z-ca Przewodniczącej: Piotr Hejnold

piotr.hejnold@gmail.com

tel. 697 035 251


Skarbnik: Dorota Wadowska-Dudek

wadowskadorota@gmail.com

tel. 506 100 304


Sekretarz: Magdalena Pieńkowska

waligora.magdalena@wp.pl

tel. 508 333 083

 

Nasza szkoła

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało