szkoła podstawowa joanna mola

Aktualności


TEATR GROTESKA - DWANAŚCIE PRAC HERAKLESA

Dnia 8 listopada klasy szóste obejrzały w Teatrze Groteska spektakl pt. „Dwanaście prac Heraklesa”.

Dzieje greckiego bohatera Heraklesa opowiedziano za pomocą atrakcyjnego języka teatru formy. Herakles jest symbolem człowieka pracowitego, ale porywczego, cierpiącego przez własne występki, za które musi odpokutować, wykonując dwanaście nadludzkich prac. Autorzy przedstawienia oparli się na wersji mitu Jana Parandowskiego, wzbogaconej o obecność – niczym w średniowiecznym moralitecie – dwóch figur Cnoty (rozumianej jak dążenie do równowagi i moralności) i Rozkoszy (rozumianej jako folgowanie własnym zachciankom i instynktom), pomiędzy którymi rozdarty jest bohater. Spektakl rozgrywał się w czterech przestrzeniach. Zobaczyliśmy aktorów w żywym planie, aktorów w maskach, lalki i teatr cieni. Oprawa plastyczna przedstawienia nawiązywała do sztuki greckiej, w tym malarstwa wazowego. Muzyka była inspirowana tradycją starogrecką i grecką muzyką współczesną.

Autorzy spektaklu zinterpretowali mit o Heraklesie jako opowieść o młodzieńczym buncie, którego konsekwencją są nieprzemyślane czyny. Herakles w trakcie opowieści dojrzewa, uczy się odpowiedzialności za siebie i za innych, a także pokory w znoszeniu trudów życia. Historia herosa pokazuje, że nawet najcięższe winy można odpokutować, jeżeli ma się dość cierpliwości i odwagi, aby krytycznie spojrzeć na samego siebie.

Przedstawienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów.

zdjęcia

 


powrót ››


Z życia szkoły

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało