szkoła podstawowa joanna mola

Aktualności


ZBIÓRKA PLASTIKOWY NAKRĘTEK

Zysk ze zbiórki zostanie przeznaczony na zakup konia do hipoterapii, przeznaczonego do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Aby na niego uzbierać potrzebujemy blisko 1 tony nakrętek!

Zbieramy nakrętki po płynach, napojach, sokach, chemii gospodarczej

• Przedmioty nie powinny posiadać pozostałości płynów, piasku lub

innych zabrudzeń oraz etykiet, cen lub innych elementów plastikowych np.

sprężynek itp.)

Zabronione jest także zbieranie nakrętek po płynach: łatwopalnych,

pestycydach lub innych materiałów niebezpiecznych.

 


powrót ››


Z życia szkoły

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało