szkoła podstawowa joanna mola

Aktualności


Informacja dla rodziców o zapisach na zajęcia dodatkowe

Od jutra tj. 13.09.2022 r. od godziny 18.00 ruszają zapisy na zajęcia dodatkowe poprzez formularze zapisu udostępnione na stronie internetowej naszej szkoły (www.joannamolla.edu.pl/zajecia dodatkowe). Zapisy potrwają do środy 14.09.2022 r. do godziny 14.00.

Listy zakwalifikowanych na zajęcia uczniów pojawią się na tablicach przy drzwiach wejściowych do szkoły w piątek 16.09.2022 r. o godz. 12:00. Wtedy zostaną także udostępnione listy zajęć z niewyczerpanym limitem miejsc, na które będzie można było zapisać się bezpośrednio u prowadzącego.

Poszczególne propozycje zajęć dodatkowych mają ograniczoną liczbę uczestników. Listy zakwalifikowanych na zajęcia uczniów, będą utworzone w oparciu o kolejność zgłoszeń.

Przy wyborze zajęć prosimy kierować się możliwościami psychofizycznymi uczniów, a także brać pod uwagę ich potrzeby edukacyjne.

Zajęcia dodatkowe ruszają od dnia 19.09.2022 r. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez firmy zewnętrze rozpoczną się zgodnie z terminarzem zajęć danej firmy.

Oferta zajęć dodatkowych, regulamin zajęć oraz terminarz są dostępne w zakładce „zajęcia dodatkowe” na stronie internetowej naszej szkoły. 

 

INSTRUKCJA ZAPISU NA ZAJĘCIA DODATKOWE

Zapisy na zajęcia dodatkowe odbywają się poprzez uzupełnienie formularzy dostępnych w linkach na stronie szkoły (aktywny dostęp w terminach podanych wyżej).

Prosimy o uważne uzupełnienie danych osobowych dziecka oraz wybór zajęć dedykowanych konkretnym grupom wiekowym. W przypadku zapisu na więcej niż jedne zajęcia dodatkowe, należy każdorazowo wypełnić zgłoszenie.

Zapisy na zajęcia dodatkowe tj. Szkolne Koło Muzyczne "Allegro" kl. 1-8, Koło turystyczno- rowerowe kl. 3-8 oraz „Myślenie wizualne- narysuj to kl. 3-4” odbywają się poprzez osobny trzeci link.

Zapisy na zajęcia organizowane przez firmy zewnętrzne tj. “Przyroda przez zabawę” JAKU EDUKACJA, “Mała Modnisia” Magdalena Dydowicz, “Robotyka” KidsCraft odbywają się przez szkołę (w szkolnym formularzu zapisu).

Natomiast zapisy na zajęcia organizowane przez firmy zewnętrzne tj. Taniec Towarzyski, Gimnastyka, Step dance, Zumba i Szachy odbywają się poprzez formularze zapisu danych firm. (linki udostępnione w ofercie).  

Na zajęcia uzupełniające i wspierające (koła olimpijskie, przygotowanie do egzaminu/ konkursów, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze) nie są prowadzone zapisy. Na te zajęcia kwalifikacji dokonują bezpośrednio nauczyciele prowadzący.

 


powrót ››


Z życia szkoły

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało