szkoła podstawowa joanna mola

Aktualności


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W tym podniosłym wydarzeniu oprócz uczniów i nauczycieli udział wzięli również licznie zgromadzeni rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się rozdaniem świadectw uczniom klas 1-7.

Następnie celebrowano uroczystą Mszę Świętą, której przewodniczył ks. Rafał Kasperek. Po Mszy Świętej uczniowie, nauczyciele oraz rodzice pożegnali księdza Rafała, który zostaje przeniesiony do parafii w Skomielnej Białej, dziękując mu za wszystkie katechezy, posługę kapłańską oraz uśmiech, którym nas wszystkich obdarzał każdego dnia. Tuż po pożegnaniu nastąpiło przekazanie sztandaru przez uczniów kończących w tym roku naszą szkołę uczniom klas 7 oraz ślubowanie. Następnie odczytano list Pani Dyrektor Marzeny Kamudy, która nie mogła niestety osobiście wziąć udziału w zakończeniu roku szkolnego. Pani Dyrektor podziękowała w liście wszystkim za całoroczną pracę i trud. Przekazała również absolwentom najserdeczniejsze życzenia na dalszą drogę życia. Kolejnym punktem programu było wręczenie przez Panią Dyrektor Ewę Sobczak oraz Panią Annę Kawalec-Varzar nagród dla najwybitniejszych uczniów – konwalii św. Joanny.

W tym roku w otrzymali je: Mikołaj Maszczyński, Martyna Samek, Hanna Kozak oraz Radosław Brunowski.

W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor Ewa Sobczak skierowała słowa uznania do rodziców, którzy przez cały rok bezinteresownie działali na rzecz szkoły, dziękując im za okazane wsparcie i zaangażowanie.

Przedstawiciele Rady Rodziców również podziękowali dyrekcji i wszystkim nauczycielom za całoroczną pracę.

Następnie wychowawcy klas odczytali nazwiska uczniów, którzy zostali wpisani do Złotej Księgi. Tuż po tym Wychowawczynie klas 8, Pani Katarzyna Cupiał i Pani Katarzyna Szcześniak wraz z Panią Dyrektor wręczyły listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu.

Po zakończeniu części oficjalnej w kościele wszyscy uczniowie klas 4-8 udali się do sali gimnastycznej. Uczniowie klas 7 przygotowali krótkie pożegnanie dla absolwentów. Następnie uczniowie klas 8 podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za przekazaną im wiedzę, za wychowanie i okazane serce.

Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom niezapomnianych wakacji i wspaniałego, bezpiecznego odpoczynku.

Do zobaczenia we wrześniu!

List od Pani Dyrektor

zdjęcia

 


powrót ››


Z życia szkoły

 

W najbliższym czasie

     

     

    wakacje
    WAKACJE