NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

ZAKO??CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22 czerwca 2018 r. odby??o si? uroczyste zako??czenie roku szkolnego. Z samego rana klasy m??odsze zjawi??y si? w szkole, aby po??egna? si? z nauczycielami i kolegami. Uczniowie klas drugich zachwyci..


DZIE?? TALENT??W

Dzisiaj, 20.06.2018 w naszej szkole fantastycznie bawili??my si? na ostatnim dniu kolorowym ?? Mam Talent. Impreza rozpocz???a si? przedstawieniem grupy teatralnej Cudaczki pt. ?Bajka o Dw??ch Kr??lest..


LEKCJA WF

W ubieg??y czwartek nasi uczniowie mieli okazj? przynie??? na lekcj? wychowania fizycznego r????nego rodzaju pojazdy sportowe. Je??dzili??my na hulajnogach, rowerach, rolkach, deskorolkach ... sp?dzil..


THE BEAR THEATRE

15 czerwca 2018 roku go??cili??my w naszej szkole The Bear Theatre - teatr w j?zyku angielskim. Aktorzy zaprezentowali nam dwa przedstawienia: pierwsze dla klas 1-3 oraz drugie dla klas 4-7. Niew?tpli..


WITAMY PRZYSZYCH PIERWSZAK??W

W czwartek, 14 czerwca w ko??ciele Redemptor Hominis odby??o si? uroczyste powitanie dzieci, kt??re ju?? od wrze??nia rozpoczn? nauk? w pierwszej klasie. U??miechni?te, pe??ne rado??ci i zaciekawienia..


I NAGRODA DLA GRUPY TEATRALNEJ"CUDACZKI"

Dnia 11 czerwca 2018 r. Grupa teatralna ?Cudaczki? otrzyma??a I nagrod? w XXVI MA?OPOLSKICH SPOTKANIACH TEATRZYK??W DZIECI?CYCH. ?Cudaczkom? serdecznie gratulujemy sukcesu oraz bardzo dzi?kujemy..


SUKCES Z OG??LNOPOLSKIEGO KONKURSU "ZUCH"

Z wielk? rado??ci? informujemy, ??e nasi uczniowie zaj?li wysokie miejsca w og??lnopolskim konkursie Zuch dla klas 1-3. Z j?zyka angielskiego dyplom laureata i nagrod? ksi???kow? za zaj?cie III mi..Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE