NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


Konwalie Św Joanny Beretty Molli

WYBITNE OSI?GNI?CIA NAUKOWE
Maciej Boro?? ?? ucze?? kl. 5a
finalista kuratoryjnego Ma??opolskiego Konkursu Matematycznego; finalista Krakowskiej Matematyki; liczne sukcesy w konkursach matematycznych oraz j?zykowych.

WYBITNE OSI?GNI?CIA ARTYSTYCZNE
Wiktoria Machnik ?? uczennica kl. 7a
II miejsce w Konkursie kaligraficzno-plastycznym w ramach projektu ?Na pocz?tku by??o S??owo?.

WYBITNE OSI?GNI?CIA SPORTOWE
Hanna Kozak ?? uczennica kl. 4a
reprezentowanie Szko??y na mi?dzyszkolnych zawodach sportowych w p??ywaniu, pi??ce r?cznej; udzia?? w Mistrzostwach Krakowa w Narciarstwie Alpejskim ?? awans do Mistrzostw Wojew??dztwa w Narciarstwie Alpejskim; udzia?? w Mistrzostwach Wojew??dzkich w Narciarstwie Alpejskim i godne reprezentowanie szko??y na tych zawodach.

WYBITNA OSOBOWO?? SPO?ECZNA
Martyna Trzcionka ?? uczennica kl. 5a
cz??onek Samorz?du Uczniowskiego, zaanga??owanie w ??ycie szko??y, inicjatorka i organizatorka wielu akcji, aktywna wsp????praca ze Szkolnym Ko??em Wolontariatu.Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE