szkoła podstawowa joanna mola

Zajęcia dodatkowe


ROK SZKOLNY 2019/2020

 

SPOTKANIA Z MATEMATYKĄ - koło matematyczne –

Jeżeli interesujesz się matematyką, chcesz rozwijać swoje matematyczne pasje, chciałbyś przygotować się do kuratoryjnych konkursów matematycznych i nie tylko, nie boisz się pytać i dociekać problemu zagadnienia zapraszamy na zajęcia w miłej atmosferze w następujących terminach:
klasy 4 we wtorki od 13.20-14.05 – prowadzący: pani Joanna Mruk
klasy 5 w poniedziałki od 13.20-14.05 - prowadzący: pani Joanna Mruk
klasy 7-8 w piątki od 7.05-7.55 – prowadzący: pani Anna MiętkaZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE - matematyka –

Zajęcia uzupełniające (wyrównawcze) przeznaczone są dla każdego ucznia , który chciałby utrwalić, bądź uzupełnić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki. Na cotygodniowych zajęciach będziemy rozwiązywać zadania zgodne z tematami bieżących lekcji oraz rozwiewać wszelkie wątpliwości, które będą ich dotyczyć. Szczególnie zachęcamy do udziału uczniów, którzy z powodu nieobecności w szkole chcieliby uzupełnić wiadomości i umiejętności. W zajęciach można uczestniczyć w miarę poczucia potrzeby przez ucznia lub nauczyciela.
Klasa 4 i 5 termin: poniedziałek 14.10-14.55 prowadzący: pani Joanna Mruk
klasy 6 termin: poniedziałek 14.10-14.55 prowadzący: pani Danuta Pogan
klasa 7 termin: środa, 7.05 – 7.50 prowadzący: pani Anna MiętkaDEUTSCH MACHT SPAß! KÓŁKO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 5.


Kółko dla uczniów klas 5 odbywa się co poniedziałek od 13.20 -14.05. Uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z języka niemieckiego poprzez różnorodne gry i zabawy językowe. Zajęcia koncentrują się przede wszystkim na mówieniu. Uczniowie przygotowują się na zajęciach również do konkursów językowych. Praca w parach i grupach to najlepszy sposób na naukę języka obcego, którego używamy na co dzień.
klasy: 5 termin: poniedziałek, 13:20 – 14.05 prowadząca: Edyta ŚliwaZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE język niemiecki kl. 5 i 8

Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy pragną utrwalić i usystematyzować wiedzę zdobywaną podczas lekcji języka niemieckiego. Mają umożliwić utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka i zdobycie nowych. Podczas zajęć uczniowie doskonalą sprawności rozumienia ze słuchu, umiejętność mówienia, czytania oraz pisania. Utrwalają poznane słownictwo, zagadnienia gramatyczne, tworzą dialogi i krótkie formy pisemne.
klasy: 5 i 8 termin: czwartek, 7.05 – 7.50 prowadząca: Edyta Śliwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROK SZKOLNY 2018/2019

BADMINTON

Klasy 1-3

Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów grą w badmintona i kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej. Na zajęciach uczniowie uczą się podstawowych elementów technicznych występujących w badmintonie. Gry, zabawy i ćwiczenia pomagają nauczyć uczniów serwu forhendowego i bekhendowego, uderzenia forhendowego i bekhendowego, cleara, dropa. Dzieci podczas zajęć grają w badmintona i poznają przepisy gry, jednocześnie bawiąc się, poznając się nawzajem, ucząc się zdrowej rywalizacji i zasad fair play.

klasy: 1 - 3
termin: poniedziałek, 14.40 - 15.25
prowadzący: pan Piotr Pancerz

 BADMINTON

Klasy 4 - 8

Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów grą w badmintona i kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej oraz przygotowanie organizmu do wysiłku poprzez prawidłową rozgrzewkę. Uczniowie będą uczą się podstawowych elementów technicznych występujących w badmintonie, takich jak: serw forhendowy i bekhendowy, uderzenia forhendowe i bekhendowe, clear, drop, smecz, driver. Podczas zajęć uczniowie poznają przepisy gry w badmintona, uczą się współpracy i zdrowej rywalizacji.

klasy: 4 – 8

termin: wtorek, 15.35 - 16.20

prowadzący: pan Piotr Pancerz

 BASEN

nauka i doskonalenie umiejętności pływania

Zajęcia na basenie mają na celu zainteresowanie uczniów pływaniem. Uczniowie będą uczą się pływać różnymi stylami pływackimi, takimi jak: kraul na piersiach, kraul na grzbiecie, styl klasyczny, delfin, a także elementów technicznych poszczególnych stylów, skoków do wody, nawrotów i nurkowania. Na zajęciach występują gry, zabawy i ćwiczenia wykonywane w wodzie, których celem jest kształtowanie u uczniów ich siły, wytrzymałości i szybkości.

termin:

klasy 1 : piątek, 13.00 (wyjazd 12.15)

klasy 2: czwartek, 13.45 (wyjazd 13.00)

klasy 3: czwartek, 14.30 (wyjazd 13.45)

klasy 4: piątek, 13.45 (wyjazd 13.00)

klasy 5: czwartek, 15.15 (wyjazd 14.30)

klasy 6 – 8 , piątek, 14.30 (wyjazd 13.45)

prowadzący:

pan Piotr Pancerz pan Filip Ścieżka oraz instruktorzy zatrudnieni na basenie

 CULTURE CORNER

klasy 1 i 2

Na zajęciach angielskiego kącika kulturowego pragniemy przede wszystkim poznać kulturę, styl życia, zwyczaje i święta celebrowane w Wielkiej Brytanii. Chcemy to wszystko wiedzieć już od najmłodszego wieku, żeby lepiej uczyć się angielskiego. W tym celu oglądamy filmy, śpiewamy piosenki, uczymy się rymowanek i wierszyków, wycinamy, kleimy, tworzymy, gramy w kręgle, przebieramy się, smakujemy jedzenie, pijemy herbatkę, bawimy się w sklep, dotykamy prawdziwych przedmiotów, testujemy, zgadujemy, gramy w gry multimedialne i ruchowe, a przede wszystkim dobrze się bawimy ;)

klasy: 1

termin: środa, 13.45 – 14.30, sala 4

klasy: 2

termin: wtorek, 13.45 – 14.30, sala 4

prowadząca: pani Barbara Fiedor

  ENGLISH PLUS

koło języka angielskiego

Są to zajęcia rozwijające dla uczniów klasy szóstej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę językową w zakresie słownictwa, struktur gramatycznych, czytania, słuchania oraz komunikowania się w języku angielskim. Proponujemy zajęcia z wykorzystaniem anglojęzycznych, oryginalnych materiałów w zakresie czytania, słuchania oraz komunikowania się.

klasa: 6

termin: wtorek, 13. 20 – 14.05, sala 11

prowadząca: pani Marta Wojtas

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENGLISH WITH SHAKESPEARE

koło języka angielskiego

„English with Shakespeare” to zajęcia adresowane są do uczniów klas piątych pragnących utrwalić oraz poszerzyć wiedzę w zakresie sprawności językowej i kulturoznawczej z języka angielskiego. Zajęcia są oparte na ćwiczeniach komunikacyjnych, tekstowych, słuchowych co pozwoli uczestnikom spędzić czas wolny w sposób przyjemny
i pożyteczny. Nadrzędnym zadaniem programu jest kontakt z językiem.

klasy: 5

termin: poniedziałek, 13. 20 – 14.05, sala 11

prowadząca: pani Marta Wojtas

 

 

 GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Klasy 1 - 3

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej mają na celu wyrobić u dzieci nawyk prawidłowej postawy. Stosowane ćwiczenia i zabawy służą zapobieganiu powstawania wad postawy. Rozpoznane wady i zaburzenia są korygowane przez stosowanie odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych. Na zajęciach są stosowane ćwiczenia ogólnorozwojowe, oddechowe, ćwiczenia kształtujące nawyk postawy prawidłowej i ćwiczenia specjalne (zapobiegające oraz korygujące występujące wady, ćwiczenia wzmacniające rozciągnięte lub osłabione zespoły mięśniowe i ćwiczenia przywracające prawidłowy zakres ruchu
w stawach). Na zajęciach propagujemy zdrowy styl życia i aktywność ruchową, która jest niezbędna do utrzymania dobrego stanu zdrowia i ogólnej kondycji organizmu.

klasy: 1 - 3

termin: wtorek, 14.40 - 15.25

prowadzący: pan Piotr Pancerz

  JĘZYK MIGOWY

Program koła języka migowego przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8 jako forma zajęć pozalekcyjnych, które pozwalają na przyjemne poznawanie i ćwiczenie tegoż języka bez stresującej atmosfery: „musisz to umieć”. Uczestniczący w zajęciach uczniowie mają możliwość budowania poczucia własnej wartości oraz otwartości i uwrażliwienia na potrzeby innych ludzi, a nabytą umiejętność posługiwania się językiem migowym wykorzystają w przełamywaniu lęków w nawiązywaniu wszelkich kontaktów z otoczeniem, koleżankami, kolegami i rodziną.

Zajęcia prowadzone są tak, aby uczniowie mieli poczucie „zabawy” językiem migowym, zmuszania ich do kolejnej nauki i obciążone koniecznością zdobywania wiedzy.

Poznane na zajęciach znaki są wykorzystywane i utrwalane w ćwiczeniach w formie zabaw, prostych inscenizacji, teatrzykach, co pomaga rozwijać wyobraźnię dzieci, demonstrując nabyte przez nie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem migowym.

klasy: 1-8

termin: czwartek, 15.35 – 16.20

prowadzący: pani Katarzyna NowickaKÓŁKO EGZAMINACYJNE ÓSMOKLASISTY

Chcesz utrwalić bądź powtórzyć sobie materiał do egzaminu ósmoklasisty, usystematyzować wiedzę matematyczną, zdobyć umiejętność gospodarowania czasem egzaminacyjnym, uzyskać wiarę we własne możliwości, a tym samym uzyskać jak najlepszy wynik na egzaminie ósmoklasisty i kontynuować naukę w wymarzonej szkole zapraszam w czwartki o poranku.

klasa: 8

termin: czwartek, 7.05 - 7.50

prowadząca: pani Beata Więczaszek

 
„KOŁO MAŁEGO ODKRYWCY”

„Ty nie możesz nikogo niczego nauczyć.

Możesz pomóc mu samodzielnie to odkryć.”

Galileusz

Celem zajęć jest stworzenie dzieciom przestrzeni do swobodnego eksperymentowania, a przez to – budowania samodzielności intelektualnej wśród uczniów. Podczas wykonywania eksperymentów dzieci zdobywają nie tylko wiedzę, lecz także umiejętności kluczowe do poruszania się we współczesnym świecie. Najważniejsza jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między dziedzinami nauki. To czas wspólnej zabawy i eksperymentowania, podczas których stawiamy sobie pytania, by móc podejmować działania, które pomogą nam na nie znaleźć odpowiedź.

klasy: 2

termin: poniedziałek, 13.45 – 14.30

prowadzący: pani Patrycja Górna
SPOTKANIA Z MATEMATYKĄ

- kółko olimpijskie –

Jeżeli interesujesz się matematyką, chcesz rozwijać swoje matematyczne pasje, chciałbyś przygotować się do kuratoryjnych konkursów matematycznych i nie tylko, nie boisz się pytać i dociekać problemu zagadnienia zapraszam na zajęcia w miłej atmosferze w piątki wczesnym rankiem.

klasy: 6 - 8

termin: piątek, 7.05 – 7.50

prowadzący: pani Beata Więczaszek

 
„KANGURKI”

KOŁO MATEMATYCZNE

„Matematyka jest melodią myśli”
Witold Pogorzelski

Celem zajęć jest doskonalenie podstawowych kompetencji matematyczno-logicznych uczniów, a także rozszerzanie materiału edukacyjnego tak, by umożliwić im rozwój zainteresowań i zdolności. Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję do rozwiązywania licznych zadań o podwyższonym stopniu trudności dla danego etapu edukacyjnego. Nauczą się wnikliwego analizowania treści zadań i sprawnego ich rozwiązywania. Będą mieć okazję do rozwiązywania logicznych zagadek i łamigłówek. Na zajęciach nie zabraknie również gier dydaktycznych. Używane będą także platformy edukacyjne oraz interaktywne gry matematyczne. Uczniowie będą mieli szansę nabywania umiejętności od siebie nawzajem, dzięki możliwości pracy w zmiennych grupach.

Nieodłącznym elementem tych zajęć jest również korzystanie przez uczniów z celowo dobranych przez nauczyciela, różnorodnych środków dydaktycznych takich jak np. kostki do gry, różnego rodzaju klocki, liczmany , figury przestrzenne, klocki Dienesa, domino, zestawy PUS, matematyczne bingo …

klasy: 2

termin: poniedziałek, 14.40 – 15.25

prowadzący: pani Maria Druzgała

klasy: 3

termin: piątek, 14.40 – 15.25

prowadzący: pani Patrycja Górna
KOŁO PRZYRODNICZO – NAUKOWE

Zajęcia Koła Przyrodniczo - Naukowego mają na celu zaciekawić ucznia naukami przyrodniczymi, światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. Mają pobudzić do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania, poprzez obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze. Uczestniczenie w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, łączenia teorii z praktyką, rozbudzania i kształtowania świadomości ekologicznej, odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów.

klasy: 4,5

termin: środa, 14.40 – 15.25 , sala 14

klasy: 5,6

termin: środa, 15.35 – 16.20 , sala 14

prowadząca: pani Barbara Mycek

    
KÓŁKO HISTORYCZNE

„ ODKRYWCY KRAKOWA I OKOLIC”


Zajęcia w ramach kółka historycznego mają na celu przybliżenie uczniom klas 4-8 dorobku kulturalnego i historycznego Krakowa, poznania historii miasta poprzez zwiedzanie ciekawych miejsc i muzeów. Zajęcia prowadzone są w formie wycieczek poznawczych. Uczestniczymy także w bieżących wydarzeniach historycznych, które odbywają się na terenie Krakowa lub w najbliższej okolicy. Każda wycieczka do muzeów krakowskich lub w plener sprawia, że uczniowie zdobywają uzupełniają i wzbogacają wiedzę z zakresu kultury, sztuki i historii.

 

klasy: 4 – 8

termin: sobota ( jeden raz w miesiącu)

prowadzący: pani Katarzyna Cupiał
KOŁO MATEMATYCZNE

dla klas 4 i 5

Koło matematyczne jest skierowane do uczniów klas 4 oraz 5. Podczas cotygodniowych zajęć będziemy rozwiązywać zadania konkursowe, rozszerzając przy tym poznaną dotychczas wiedzę. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do różnorodnych konkursów matematycznych, takich jak Krakowska Matematyka, Alfik Matematyczny, czy Kangur.

klasy: 4, 5

termin: wtorek, 15.35 - 16.20

prowadzący: pani Małgorzata MadejKLUB MŁODEGO ODKRYWCY

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie. Podczas zajęć Klubu Młodego Odkrywcy uczniowie mają możliwość wykonywania prostych doświadczeń zaobserwować reakcje i wyciągnąć wnioski.

Aktywność poznawcza jest wrodzoną potrzebą wysiłku umysłowego. Przejawia się ona poprzez zadawanie pytań, które należy stymulować. Najciekawszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest doświadczanie. Podczas zabawy dziecko może realizować czynności badawcze, pojawiające się w momencie, gdy styka się ono z nowymi bodźcami czy sytuacjami. Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka. Rozwiązując problem różnymi metodami dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Podczas zajęć Klubu Młodego Odkrywcy uczniowie mają możliwość wykonywania prostych doświadczeń i samodzielnego wyciągania wniosków.

klasy: 2,3

termin: piątek, 13.45 – 14.30, sala 14

prowadząca: pani Katarzyna MrózKOŁO MAŁEGO ODKRYWCY

Koło Małego Odkrywcy to zajęcia mające na celu stwarzanie warunków stymulujących aktywność badawczą i twórczą uczniów. Cotygodniowe spotkania dają dzieciom możliwość czynnego uczestnictwa w eksperymentach i doświadczeniach dotyczących tematyki wody, powietrza, gleby, światła, elektryczności i magnetyzmu.
Celem zajęć jest rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania, kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, brania pod uwagę poglądów innych kolegów, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń
i własnych obserwacji, odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.


klasy: 1

termin: poniedziałek, 13.45 – 14.30, s.18

prowadzący: pani Aleksandra Stanisz

 

  MINISIATKÓWKA

Klasa 1 - 3

Zajęcia mają na celu zachęcenie uczniów do uprawiania piłki siatkowej. Uczniowie uczą się, jak wykonać prawidłową rozgrzewkę oraz poznają podstawowe elementy techniczne występujące w minisiatkówce i piłce siatkowej, takie jak: chwyty i rzuty piłki, postawa siatkarska niska i wysoka, zagrywka sposobem dolnym, odbicia sposobem górnym i dolnym. Uczestnicy zajęć uczestniczą w zabawach związanych z piłką siatkową, dzięki którym poznają przepisy gry i kształtują koordynację, szybkość, skoczność, rozwijają siłę i wytrzymałość.

klasy: 1 - 3

termin: środa, 14.40 - 15.25

prowadzący: pan Piotr Pancerz

 SCHOLA

Szkolna schola to zespół wokalny, do którego może dołączyć każdy uczeń. Zdolności muzyczne nie są konieczne, a jedynie chęci, gdyż naszym celem jest śpiew na chwałę Bożą.
Podczas prób członkowie zespołu będą pracowali nad poprawną emisją głosu oraz podejmą wyzwanie śpiewu wielogłosowego.
Działalność ucznia w szkolnej scholii przyczyni się do jego ogólnego rozwoju, a być może zainspiruje do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym.
Schola uczy również pracy zespołowej i odpowiedzialności.
Nasz śpiew będzie ubogacać nabożeństwa i Msze Św.

klasy: 1 - 8

termin: wtorek, 15.35 – 16.35

prowadzący: pani Katarzyna MrózPIŁKA SIATKOWA

Klasy 4 – 8

Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów popularną dyscypliną sportową jaką jest piłka siatkowa oraz kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej uczniów. Podczas zajęć uczniowie kształtują swoją sprawność kondycyjną i koordynacyjną, a także uczą się przygotowywać organizm do wysiłku poprzez prawidłową rozgrzewkę. Uczestnicy doskonalą podstawowe elementy techniczne występujące w piłce siatkowej, takie jak: poruszanie się po boisku, zagrywka (sposobem górnym i dolnym), odbicia (sposobem górnym i dolnym), blok, atak (zbicie, kiwnięcie, plasing), a także podstawowe elementy taktyczne, takie jak: ustawienie w obronie i ataku, rotacja zawodników, rodzaje asekuracji, gra z jednym i dwoma wystawiającymi.

klasy: 4 – 8

termin: poniedziałek, 7.05 - 7.50

prowadzący: pan Piotr Pancerz

 ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE

dla klas 2 i 3

Młodszy wiek szkolny to dla uczniów okres, w którym muszą opanować wiele umiejętności. Zajęcia uzupełniające dla klasy drugich i trzecich mają na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb edukacyjnych.

Odbywają się one w kameralnej grupie 7-10 osób, co pozwala na zwiększenie indywidualizacji pracy i umożliwia udzielenie ewentualnej pomocy każdemu z uczestników. Podczas zajęć z zakresu edukacji polonistycznej szczególną uwagę zwracamy na doskonalenie techniki czytania, rozwijanie umiejętności tworzenia krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych, a także poprawną pisownię wyrazów i opanowanie zasad ortograficznych. Zwracamy również uwagę na kształtne i estetyczne pismo oraz umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami. W zakresie edukacji matematycznej skupiamy się na kształtowaniu sprawności rachunkowej oraz rozwiązywaniu zadań tekstowych. Doskonalone są również umiejętności tworzenia obliczeń zegarowych, kalendarzowych oraz zapisywanie dat. Nieodłącznymi elementami zajęć jest stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych, takich jak gry, karty pracy, kostki itp. Staramy się motywować dzieci do samodzielnej pracy oraz umożliwiać im osiąganie sukcesów poprzez stosowanie zasady „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”.

klasy: 2

termin: poniedziałek, 13.45 – 14.30

prowadzący: pani Maria Druzgała

klasy: 3

termin: piątek, 13.45 – 14.30

prowadzący: pani Patrycja Górna

Na zajęcia uczniowie zgłaszani są w razie potrzeby przez swoich wychowawców.ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE

matematyka klasa 4 i klasa 5

Zajęcia uzupełniające (wyrównawcze) przeznaczone są dla każdego ucznia , który chciałby utrwalić, bądź uzupełnić wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki. Na cotygodniowych zajęciach będziemy rozwiązywać zadania zgodne z tematami bieżących lekcji oraz rozwiewać wszelkie wątpliwości, które będą ich dotyczyć. Szczególnie zachęcamy do udziału uczniów, którzy z powodu nieobecności w szkole chcieliby uzupełnić wiadomości i umiejętności. W zajęciach można uczestniczyć w miarę poczucia potrzeby przez ucznia lub nauczyciela.

klasy: 4

termin: poniedziałek, 7.05 – 7.50

prowadzący: pani Małgorzata Madej

klasa: 5a

termin: środa,

prowadzący: pani Beata Więczaszek

klasa: 5b

termin: środa, 7.05 – 7.50

prowadzący: pani Małgorzata Madej                                

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE

 

Klasy 1 - 3

 Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów grami zespołowymi, takimi jak: piłka ręczna, piłka nożna, minisiatkówka, koszykówka.  Poprzez udział w zajęciach u ich  uczestników kształtowana jest ogólna sprawność fizyczna.  Uczniowie poznają  podstawowe elementy techniczne występujące w grach zespołowych oaz przepisy gier  poszczególnych dyscyplin. Zajęcia kształtują koordynację, szybkość, skoczność, siłę i wytrzymałość.
klasy: 1 - 3
termin:  środa, 13.45   -  14.30
prowadzący:  pan Piotr Pancerz 

                  CZWARTKOWE SPOTKANIA Z CHEMIĄ 

Zajęcia mają na celu pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursów. Uczniowie mogą też zwrócić się o pomoc w razie trudności ze zrozumieniem, przyswojeniem wiedzy, w sytuacji potrzeby nadrobienia braków wynikających z nieobecności w szkole.  Na tych zajęciach można również pisać poprawy sprawdzianów, kartkówek. Zajęcia są zajęciami otwartymi, na które nie trzeba się zapisywać - przychodzą uczniowie chętni w danym momencie. 
klasy:  7, 8
termin:  czwartek, 7.10 -  7.55, sala nr 15

prowadząca:  pani Agnieszka KowalewskaDOŚWIADCZALNE KOŁO CHEMICZNE

Koło doświadczalne ma na celu rozwijanie umiejętności praktycznych w laboratorium oraz wzbudzenie  i umocnienie zainteresowania przedmiotem. 
klasy:  7,8
termin:  poniedziałek, 15. 20 – 16.05, sala nr 15

prowadząca:  pani Agnieszka KowalewskaGIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

Zajęcia  gimnastyki artystycznej mają na celu doskonalić postawę, motorykę ruchu oraz poczucie rytmu u dzieci. Podczas zajęć układana jest choreografia zawierająca zarówno kroki taneczne jak i elementy akrobatyczne. Poprzez zabawę dzieci rozwijają swoje zdolności ruchowe oraz uczą się  figur akrobatycznych. 
termin:  środa, 14.40 – 15.25
               środa, 16.25 – 17.10

prowadząca: pani Magdalena DulewiczJĘZYK HISZPAŃSKI

Język hiszpański, jest drugim najczęściej używanym językiem na całym świecie. Szacuje się, że używa go niemal 650 milionów ludzi na Ziemi. Dzieci są ciekawe świata i nauka języka hiszpańskiego może stanowić dla nich nową interesującą przygodę, która pokaże im piękno tego języka oraz nowego kraju. Dzieci na zajęciach uczą się piosenek, wierszyków i dialogów. Pogłębiają wiedzę o kulturze i obyczajach Hiszpanii poprzez zabawę, naukę zwrotów, wyrażeń oraz podstawowych zasad gramatyki. 
Hasta la Vista!
grupa początkująca:
termin:  poniedziałek, 14.40 – 15.25
kontynuacja:
poniedziałek, 15.35 – 16.20

prowadząca:  pani Liliana Kalisz - ŁagiewkaJĘZYK WŁOSKI

Włoski to język o bardzo miłym brzmieniu - już samo jego słuchanie sprawia, że stajemy się bardziej energiczni i pełni życia. W pełną przygód podróż z językiem włoskim i kulturą Italii zabiera dzieci sympatyczny bohater bajkowy - Pinokio. 
 Na zajęciach  dzieci mają  okazję poznać nowe słówka, zwroty i konstrukcje językowe, a także podziwiać miejsca, zabytki i skarby przyrody, zetknąć się z typowymi świętami, tradycjami, kuchnią oraz innymi charakterystycznymi aspektami niezwykle bogatej kultury mieszkańców Półwyspu Apenińskiego.
Hola!

termin:  poniedziałek, 16.25  – 17.20
prowadząca:  pani Liliana Kalisz - ŁagiewkaKÓŁKO GEOGRAFICZNO - PRZYRODNICZE
WŁÓCZYKIJE, CZYLI PALCEM PO MAPIE


Celem  zajęć jest rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania zagadnieniami geograficznymi oraz doskonalenie znajomości swego miasta, kraju, kontynentu. Mają one skłaniać dzieci do poszukiwania twórczych rozwiązań. Uczniowie, uczestniczący w zajęciach, korzystają z różnych źródeł wiedzy, zdobywają nowe doświadczenia, poznają różne kraje, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania. Zajęcia są prowadzone różnymi metodami- najczęściej aktywnymi. 
klasy:  1  - 3
termin:  poniedziałek, 15.35 – 16.20

prowadząca:  pani Maria DruzgałaKOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
YOU CAN SPEAK ENGLISH 

Kółko ma na celu zachęcanie dzieci do mówienia w języku angielskim. Na zajęciach lekcyjnych  często nie ma wystarczająco dużo czasu na to,  by ćwiczyć tę umiejętność, a jest ona z praktycznego punktu widzenia najbardziej potrzebna. Na zajęciach prowadzone są gry i zabawy językowe, które zachęcają dzieci do używania języka angielskiego mniej w formie pisanej,  a więcej w formie mówionej. W trakcie zabaw powstają  również bazy słów związane z poruszanym tematem.
klasy:  
termin:  poniedziałek, 14.40 – 15.25

prowadząca:  pani Małgorzata Sordyl

 

 

KOŁO MATEMATYCZNE
„SÓWKA – MĄDRA GŁÓWKA”

Zajęcia mają  za zadanie wspomagać dzieci w nabywaniu ważnych kompetencji takich jak: umiejętność czytania ze zrozumieniem, umiejętność efektywnej pracy w grupach, umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce czy kompetencji matematycznych. Podczas zajęć dzieci mogą  rozwijać swoje zdolności, zainteresowania matematyczne, doskonalą umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem,  a także odkrywają  swoje talenty i zdolności. Dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych środków dydaktycznych tj. tablica multimedialna, system pus, picolo logico, gry dydaktyczne itd. uczniowie ucząc się przez zabawę kształtują pozytywną motywację do zdobywania wiedzy i umiejętności .
klasy:  1  
termin:  wtorek, 14.40 – 15.25

prowa
dząca:  pani Andrzelika Wawszczyk

 

KOŁKO PLASTYCZNE

Zajęcia przeznaczone dla najmłodszych uczniów, inspiracją do zajęć jest  często otaczający nas świat, a bajki opowieści i tworzone przez nas historie będą pomocne w rozwoju zdolności manualnych i wyobraźni. Przewidujemy udział w konkursach plastycznych.

klasy:  1  - 3
termin:  
grupa I: środa, 13.45 – 14.30, sala nr 15
grupa II: środa, 14.30 – 15.15, sala nr 15

prowadząca:  pani Iwona Wrońska - Stopa

  

 

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE  język niemiecki kl. 4 - 7

Zajęcia skierowane są do uczniów, pragnących utrwalić i usystematyzować wiedzę zdobywaną podczas lekcji języka niemieckiego. Mają umożliwić utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka i zdobycie nowych. Podczas  zajęć uczniowie doskonalą  sprawności rozumienia ze słuchu, umiejętność mówienia, czytania oraz pisania. Utrwalają poznane słownictwo, zagadnienia gramatyczne, tworzą dialogi i krótkie formy pisemne. 
klasy: 4 - 7
termin:  poniedziałek, 7.05 – 7.50

prowadząca:  pani Edyta Śliwa

  
ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE
język angielski  kl. 5, kl. 6

„English is easy!” kl. 5,kl.6


Zajęcia uzupełniające z  języka angielskiego  powstały w celu pomocy uczniom z problemami nauki języka angielskiego. Zajęcia są  oparte na ćwiczeniach komunikacyjnych, tekstowych, słuchowych co pozwala ich uczestnikom  spędzić czas  wolny  w  sposób  przyjemny  i pożyteczny.  Nadrzędnym  zadaniem  programu  jest kontakt  z językiem. Tematyka  zajęć  może  być  nieznacznie modyfikowana w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów.
klasy: 5
termin: czwartek, 7.20 – 7.50, sala nr 11
klasa: 6
termin: piątek, 7.20 – 7.50, sala nr 11

prowadząca:  pani Marta Wojtas
ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE z języka niemieckiego dla klasy 2

Zajęcia uzupełniające z języka niemieckiego adresowane są do nowych uczennic klasy drugiej szkoły podstawowej, które wcześniej nie uczyły się języka niemieckiego. Spotkania pozalekcyjne pozwalają  im wyrównać poziom  wiadomości  z klasy pierwszej. 

klasy:  2
termin:  wtorek, 13.45 – 14.30, sala nr 1

prowadząca:  pani Anna Czyż
PIŁKA NOŻNA – SPAĆ NIE MOŻNA

Celem zajęć jest propagowanie piłki nożnej wśród dzieci młodzieży , jako ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu. Na zajęciach uczestnicy uczą się podstawowych elementów piłkarskich poprzez różnego rodzaju zabawy. Zajęcia  mają również na celu rozwijanie cech motorycznych uczniów, takich jak: szybkość, siła, wytrzymałość, koordynacja ruchowa i gibkość.  Nadrzędnym celem jest wywołanie uśmiechu wśród ich uczestników i dobrego samopoczucia.
klasy:1-2  
termin:  wtorek, 13.45 – 14.30
klasy:2-3
termin: wtorek, 14.40 – 15.25
klasy:4- 8
termin: wtorek, 7.05 – 7.50

prowadzący:  pan Filip Ścieżka
ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE

język polski kl. 4 

  Celem zajęć jest wyrównywanie braków programowych i pomoc uczniom w opanowaniu treści zawartych w podstawie programowej. Zajęcia mają również na celu wzbudzenie w uczniach wiary we własne możliwości i kształtowanie motywacji do przezwyciężenia trudności. Uczniowie na zajęciach: analizują i interpretują teksty kultury, systematycznie rozwijają sprawność uważnego słuchania, głośnego i cichego czytania, doskonalą umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych, dbając przy tym o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i językową.

klasy: 4 termin:  środa, , 15.15  – 16.00

prowadząca: pani Karolina Jasek
ZAJĘCIA RYTMICZNO-TANECZNE

Podczas tanecznych spotkań uczniowie poznają podstawowe kroki i figury wybranych tańców towarzyskich (standardowych i latynoamerykańskich). Dzięki tworzonym układom tanecznym do znanych, współczesnych piosenek zaznajamiają się z elementami tańca nowoczesnego. Zabawy rytmiczno-taneczne dają okazję do rozluźnienia napięcia mięśniowego i pomagają właściwie reagować na zmiany rytmu w muzyce. Dzięki warsztatom uczniowie zaspokajają naturalną potrzebę ruchu. Uczą się współpracy i zdrowej rywalizacji. Mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością. 

klasy:  1 - 3
termin:  środa, 13.45 – 14.30, salka teatralna

prowadzący:  pani Andrzelika Wawszczyk 

 
ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE

             Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów grami zespołowymi, takimi jak: piłka ręczna, piłka nożna, minisiatkówka, koszykówka.  Poprzez udział w zajęciach u ich  uczestników kształtowana jest ogólna sprawność fizyczna.  Uczniowie poznają  podstawowe elementy techniczne występujące w grach zespołowych oraz przepisy gier  poszczególnych dyscyplin. Zajęcia kształtują koordynację, szybkość, skoczność, siłę i wytrzymałość. Uczniowie uczą się prawidłowego poruszania  po boisku i przyjmowania odpowiedniej postawy. Doskonalą umiejętności techniczne z zakresu zespołowych gier sportowych oraz zdolności motoryczne. Rozwijają umiejętności współpracy w grupie. 

klasy: 1 - 3
termin:  środa, 13.45   -  14.30
grupa I  

prowadzący: pan Piotr Pancerz 
grupa II  

prowadząca: pani Magdalena Drożdż 
KOSZYKÓWKA

Zajęcia z koszykówki mają na celu rozwijanie zdolności motorycznych uczestników. Uczniowie doskonalą podstawowe elementy koszykówki takie jak: umiejętność kozłowania, podawania, rzutów z wyskoku i z miejsca, gry w obronie. Uczestnicy zajęć poznają zasady gry i rywalizują pomiędzy sobą w zgodzie z duchem fair play.
klasy:  4 - 8
termin:  środa, 7.05 – 7.50

prowadzący:  pan Filip Ścieżka
NARTY NA SUCHO, 
CZYLI NARCIARSTWO SALONOWE:) Z KRISPORTEM 
 przygotowanie do sezonu narciarskiego

 

Wzorem lat ubiegłych, współpracując z firmą Kris Sport  zapraszamy na  cotygodniowe spotkania przygotowujące dzieci i młodzież do sezonu zimowego. 
Celem zajęć jest  poprawienie koordynacji ruchowej, równowagi, kontroli nad własnym ciałem oraz zwiększenie siły mięśni potrzebnych do bezpiecznego uprawiania narciarstwa lub snowboardu. Zajęcia prowadzone są  w formie gier i zabaw oraz ćwiczeń z wykorzystaniem obwodu stacyjnego rozwijającego wyżej wymienione umiejętności, poprzedzonych rozgrzewką. Mimo, że sezon narciarski nie trwa w Polsce cały rok, zajęcia prowadzone będą do końca roku szkolnego, ponieważ są formą rozwijania ogólnej sprawności ruchowej i kondycji, potrzebnych do lepszego i bezpiecznego uprawiania nie tylko sportów zimowych, ale również całorocznych.

klasy:  1  - 8
termin:  środa, 16.30  – 17.15

prowadzący:  pan Krzysztof Knapik i pan Filip Ścieżka

KOŁO TURYSTYCZNO – ROWEROWE

Zajęcia  odbywają się w soboty 2 razy w miesiącu. Każda wycieczka trwa około 4 godzin i dzieci z klas 3-6 pokonują każdorazowo dystans około 25km. Lubimy zwiedzać Kraków na rowerze, aktywnie wypoczywać w plenerze i jesteśmy zgrana grupą:)
 Sezon rozpoczynamy trenując w Miasteczku Ruchu Drogowego w Parku Jordana wyznaczając na mapie trasy wycieczek. Na rowerach braliśmy udział w akcji "Kraków czyta" w trakcie wyprawy do stopnia wodnego- Dąbie,  spotkaliśmy wielbłądy na Błoniach( tak to możliwe!), pokonaliśmy rowerem wszystkie odcinki Bulwarów Wiślanych, "Tropiliśmy Przyrodę" w lesie Witkowice i szukaliśmy leśnych słupów ogłoszeniowych, rowerami dotarliśmy na biegi przełajowe -  wystartowaliśmy i nasz Franek B. zajął 3 miejsce!!! Akcent patriotyczny to wyprawa rowerowa na Kopiec Kościuszki.

klasy:  3  - 6
termin: co druga sobota 

prowadząca:  pani Aleksandra Włodarska
ORIGAMI

Podczas zajęć uczniowie składają papierowe modele przestrzenne i płaskie. Jest to bardzo przyjemna zabawa, która dostarcza wiele radości i zadowolenia. Origami wymaga precyzji składania, koncentracji, wykonywania poszczególnych czynności w ściśle określonej kolejności. Ma to wpływ na naukę logicznego myślenia. Spotkania w ramach koła to również doskonałe ćwiczenie integrujące grupę. Dzieci sprawniejsze manualnie wspomagają kolegów mających trudności w pracy. Wykonanie składanek jest lekcją cierpliwości, dokładności i dyscypliny. Zajęcia koła origami mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności matematyczno-twórcze i zainteresowania dzieci.  

klasy:  1  - 3
termin:  środa, 14.40 – 15.25

prowadząca:  pani Andrzelika Wawszczyk

 
TENIS STOŁOWY 

Celem  zajęć  jest rozpowszechnianie tenisa stołowego jako dyscypliny sportu i ciekawej formy aktywności ruchowej dla wszystkich. Zajęcia mają nauczyć ich uczestników podstawowych elementów technicznych,  zasad i przepisów gry w tenisa stołowego.  
Poprzez zajęcia propagujemy  zdrowy styl życia, zachęcamy uczniów do dodatkowej aktywności ruchowej oraz do aktywnego spędzania wolnego czasu. . Uczniowie uczą się i doskonalą podstawowe zagrania w tenisie stołowym, mogą sprawdzić swoje umiejętności w grze jeden na jeden. Uczą się pracować w parze z drugą osobą podczas gry w debla. Na zajęciach wszystkim uczestnikom towarzyszy uśmiech i pozytywne emocje.

klasy: 1-3
termin:  wtorek, 13.45 -  14.30 

prowadzący:  pan Piotr Pancerz 
klasy: 4  - 8
termin:  wtorek, 15.35 -  16.20

prowadzący:  pan Filip Ścieżka

                      

LEKKOATLETYKA

Zajęcia mają być frajdą i radością dla młodszych i starszych uczniów, umożliwiają odkrywanie podstawowych aktywności lekkoatletycznych: biegów szybkich i wytrzymałościowych, skoków, rzutów czy pchnięć - w różnych sytuacjach i miejscach (w terenie, na placu zabaw, boisku szkolnym, w sali gimnastycznej).
Gry i zabawy lekkoatletyczne dzięki swojej różnorodności pozwalają osiągnąć maksymalne korzyści w kategorii ZDROWIE i EDUKACJA.

 
klasy:  1 - 3
 piątek, 14.45 – 15.30
klasy 4 – 8
piątek, 7.05 –7.50

prowadząca:  pani Aleksandra Włodarska

KOŁA TEATRALNE


Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju. „Zabawa” w teatr niewątpliwie pobudza i stymuluje rozwój poprzez odpowiednie ćwiczenia. Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka są wspaniałym pomysłem na dobre spędzenie wolnego czasu. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową porusza uczucia. Stwarza pole do przeciwdziałania zahamowaniom, rozwija kreatywność i zaufanie wobec własnych pomysłów. Zajęcia teatralne dają możliwość poznania siebie oraz budują dystans wobec swoich słabości. Podczas ćwiczeń teatralnych dzieci mają możliwość rozwijania swojej wyobraźni, budowania świata marzeń i wiary w ich realizację.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach dwóch grup teatralnych:
ZESPÓŁ TEATRALNY „Cudaczki”
klasy:  2 - 3
środa, 14.40– 16 20, 

ZESPÓŁ TEATRALNY „Perypetia””
klasy:  4  - 8
wtorek, 15.35 – 17.05

instruktorzy:  pani Marzena Kamuda, pani Aneta Majorek – Knapik 
TANIEC NOWOCZESNY

termin:  środa, 15.35  – 16.20
prowadząca: pani Magdalena Dulewicz

UNIHOKEJ

Podczas zajęć uczniowie poznają specyfikę gry w unihokeja. Dyscyplina ta rozwija zdolności motoryczne człowieka i uczy współpracy w grupie. Na zajęcia uczestnicy uczą  się podstawowych elementów unihokeja takich jak prowadzenie piłki, strzał forhendowy, bekhendowy, strzały z miejsca i  biegu, podania, zwody. Głównym calem zajęć jest propagowanie unihokeja jako ciekawej formy aktywności fizycznej.  
klasy:  4 - 8
termin:  poniedziałek, 15.35 – 16.20

prowadzący: pan Filip Ścieżka

PIŁKA RĘCZNA

Celem zajęć jest propagowanie piłki ręcznej wśród uczniów. Zajęcia z piłki ręcznej wykorzystują i rozwijają naturalne umiejętności człowieka takie jak rzut, skok, bieg. Uczniowie poznają zasady gry i uczą się podstawowych elementów piłki ręcznej poprzez sportową rywalizację. 
klasy:  4 - 8
termin:  środa, 15.35 – 16.20

prowadzący: Pan Filip Ścieżka
ENGLISH  IS  FUN

Kółko dla uczniów z klasy 4 odbywa się co poniedziałek od 14:40-15:25. Uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z języka angielskiego poprzez gry i zabawy, głównie zespołowe. Wiedza, jaką zdobywają, opiera się nie tylko na zagadnieniach gramatycznych, ale również kulturowych. Uczniowie poznają nowe czasy, nowe słownictwo, odkryją ciekawe miejsca poza granicami naszego kraju. 
Praca z parach i grupach to najlepszy sposób na naukę języka obcego, którego używamy na co dzień.  Have fun!

Klasy: 4
Termin: poniedziałek, 14:40-15:25

Prowadząca: pani Sylwia Barska

 

  
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Kółko dla uczniów klasy 8A odbywa się co środę o 7:05 i trwa do 7:50. Celem tych zajęć jest jak najlepsze przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Głównym założeniem jest przerobienie książki Repetytorium ósmoklasisty, wyd. Macmillan. Materiał, który obowiązuje na egzaminie jest podzielony na 14 działów. Będą one realizowane po kolei, zgodnie ze spisem treści podręcznika.  Przez cały okres trwania zajęć uczniowie będą pisali wypracowania, jako przygotowanie do ostatniego zadania egzaminacyjnego. W następstwie, uczniowie będą pisać testy pod kątem egzaminu. 

Klasa: 8
Termin: środa, 7:05-7:50

Prowadząca: pani Sylwia Barska
KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 6-8
 

Kółko olimpijskie odbywa się co czwartek od 7:05-7:50. Ma ono na celu poszerzenie znajomości zagadnień z języka angielskiego u uczniów wybitnie zdolnych. W trakcie tego roku szkolnego będziemy realizować książkę Language Practice for First, Michael Vince. Jest to książka wykraczająca poza program, jednak umożliwiająca przygotowanie do konkursów językowych, w których uczniowie biorą udział każdego roku. 

Klasy: 6-8
Termin: czwartek, 7:05-7:50

Prowadząca: pani Sylwia Barska
Koło informatyczne dla klas 1-3 i 4-8

Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną, kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia, pokazanie w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie. Będą rozbudowywać umiejętności posługiwania się komputerem, jego podstawowymi urządzeniami. Przyzwyczajać do samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera oraz korzystania z komputera przy uczeniu się. Pomogą dostrzec korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem techniki komputerowej. Uczestnicy poznają również jak posługiwać się terminologią stosowaną w informatyce. Rozwiną wiedzę związaną z programowaniem, grafiką komputerową, edytorem tekstu oraz prezentowaniu informacji.

klasy 1-3 

Termin: czwartek 14:40-15:25

klasy 4-8

termin: czwartek 15:35-16:20

Prowadzący: pan Grzegorz Glanas
Pracowania programowania klasa 1-3 i 4-8 

Pracowania programowania klasa 4-8 Celem zajęć jest nauczenie korzystania się z wizualnych językach programowania typu Scratch. Krok po kroku tworząc coraz trudniejsze animacje. W między czasie uczestniczą w rozmaitych zabawach, mających na celu zapoznanie ich z myśleniem komputacyjnym. Rozwiną umiejętności rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, wnioskowania podczas korzystania z komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. Rozwiną bardziej swoje zainteresowania przedmiotami ścisłymi poprzez naukę programowania. Nabędą umiejętności posługiwania się algorytmami nie tylko na lekcjach zajęć komputerowych.

termin: środa 7:05-7:50 klasy 1-3  prowadząca: pani Iwona Muszyńska-Gałka

termin: środa 15:30-16:15 klasy 4-8 prowadząca: pani Iwona Muszyńska-Gałka

termin: wtorek 7:05-7:50  klasy 1-3  prowadzący: pan Grzegorz Glanas

termin: czwartek 15:35 -16:20 klasy 4-8  prowadzący: pan Grzegorz Glanas

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dla uczniów

 

W najbliższym czasie

   

   

  wakacje
  Do wakacji pozostało

   

  piękna polska nasza cała

   

  przyroda z klasą