szkoła podstawowa joanna mola

Aktualności


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego dla klas I-III Leon

 
 
 
Konkurs przedmiotowy Leon z języka angielskiego ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych i przedmiotowych posiadanych przez uczniów. Chęć udziału w teście jest także motywacją do nauki słownictwa i gramatyki niezbędnych do rozwiązania zadań. Zakres testu dostosowany jest do norm programowych realizowanych w szkołach. Konkurs ma formę testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych. W każdym pytaniu może być jedna, dwie lub więcej poprawnych odpowiedzi. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut, więc swobodnie można go przeprowadzić podczas zajęć lekcyjnych. Co roku odbywają się 2 sesje konkursów - sesja jesienna i wiosenna. Warunkiem przystąpienia szkoły do ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego jest zgłoszenie co najmniej 10 uczniów ze szkoły i uiszczenie opłaty w wysokości 10 zł za uczestnika.
 
 
Nagrody i zgłoszenia
Uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę punktów otrzymują dyplom laureata i nagrodę książkową, pozostali uczestnicy olimpiady niezależnie od uzyskanego wyniku otrzymują dyplom uczestnictwa. Wszystkie szkoły zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego dla szkół podstawowych.
 
Czy jest to konkurs tylko dla najzdolniejszych?
Absolutnie nie. Jest to konkurs bez eliminacji wewnątrzszkolnych, który umożliwia sprawdzenie wiedzy każdego chętnego ucznia, bez względu na jego dotychczasowe wyniki w nauce. Celem konkursu jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy, poznanie mocnych i słabych stron ale także świetna zabawa i zaznajomienie ucznia z regułami panującymi podczas różnorodnych konkursów i olimpiad.
 
Czy udział w konkursie jest płatny?
Tak. Każdy uczestnik uiszcza opłatę w wysokości 10 zł. Jest to kwota, którą przeznaczamy na nagrody, podziękowania dla organizatorów, dyplomy laureatów ale także dyplomy dla każdego uczestnika.
 
Sesja wiosenna Klasy I – III
Zgłoszenia uczniów do: 04.03.2021
Realizacja konkursu: 17-19.03.2021
 
 
REGULAMIN
 


powrót ››


Start

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało