szkoła podstawowa joanna mola

Aktualności


!!! ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY !!! - aktualizacja 15.01

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

1. Od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. uczniowie klas I –III wracają do nauczania stacjonarnego, w ścisłym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GiS, zawartych w szkolnych regulaminach i procedurach.

2. Od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. uczniowie klas IV –VIII pozostają w nauczaniu zdalnym, z uwzględnieniem zasad zawartych w szkolnych regulaminach i procedurach.


3. Harmonogram zajęć dodatkowych dla klas I –III ulega zamianie do odwołania (zostaje przekazany w odrębnym komunikacie poprzez dzienni elektroniczny).


4. Od 18 stycznia będzie kontynuowana w szkole organizacja konsultacji dla ósmoklasistów,
w celu przygotowania ich do egzaminu.

Dyrektor Szkoły
Marzena Kamuda

 


powrót ››


Start

 

W najbliższym czasie

     

     

    wakacje
    Do wakacji pozostało