szkoła podstawowa joanna mola

Aktualności


!!! ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY !!! - 18.04 aktualizacja

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

1. Od 19 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas nadal będą uczyć się w trybie zdalnym.


2. W tym okresie, dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne.
Warunkiem jest wniosek rodziców.


3. Wychowawcy w porozumieniu z pedagogiem mogą zgłosić dyrekcji potrzebę organizacji zajęć zdalnych na terenie szkoły dla tych uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.


4. W szkole będą kontynuowane w klasie VIII konsultacje z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, według ustalonych zasad.

5. W szkole będą mogły się odbywać poszczególne stopnie konkursów, turniejów, olimpiad.


6. Zajęcia dodatkowe organizowane w ramach projektu będą odbywać się zdalnie, bez zmian, pozostałe zostają odwołane.

 

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 


powrót ››


Start

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało