NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

W ??rod? 20 grudnia odby??a si? wycieczka edukacyjna do M??odzie??owego Centrum Astronomicznego w Niepo??omicach. Wzi???o w niej udzia?? 90 uczni??w z klas 4 -7. Wyk??ady oraz seanse w Planetarium by??y dostosowane do grupy wiekowej. Uczniowie mieli okazj? pozna? pocz?tki astronomii oraz znane postacie zwi?zane z astronomi?. Dowiedzieli si? o reakcjach zachodz?cych na S??o??cu. Ogl?dali filmy przedstawiaj?ce wybuchy na S??o??cu, Zorze Polarne, za?mienie S??o??ca i Ksi???yca. W Planetarium podczas seansu uczniowie zobaczyli m.in. wygl?d nieba gwie??dzistego r????nych porach roku, ruch planet, S??o??ca i Ksi???yca w r????nych szeroko??ciach geograficznych, galaktyki M51 i M31, mg??awic? M42. Mogli por??wna? wielko??ci planet i gwiazd oraz ich sk??ad chemiczny. ~Barbara MycekPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE