NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

25.09. 2017. poniedzia??ek

Za nami drugi dzie?? obozu j?zykowego?? Oj dzia??o si? dzia??o! Dzie?? rozpocz?li??my od rozgrzewki pod czujnym okiem Pana Trenera Piotra. Z pozytywnym nastawieniem rozpocz?li??my zaj?cia z Kiwi, Grett? i Joe. Klasa pi?ta dzielnie dotrzymywa??a kroku klasie si??dmej, a klasy czwarte pog???bia??y swoj? wiedz? w podziemnych murach hotelu J Pierwsze warsztaty polega??y na stworzeniu zespo??u muzycznego (kl. 5,7) i dru??yny sportowej (kl. 4). Wsp??lnie ogl?dali??my prezentacje wszystkich grup. Przed obiadem wyszli??my na spacer po okolicy z naszymi trenerami z zagranicy. O godzinie 15:00 odwiedzili nas kolejni wolontariusze. Uczniowie podzieleni na grupy mieli po pi?? minut z ka??dym z go??ci, aby zada? jak najwi?cej pyta?? i uzyska? jak najdok??adniejsze i wyczerpuj?ce informacje. Kolejnym punktem programu by??a przepi?kna ?podr????? do Armenii razem z Grett?. Spotkanie to zako??czyli??my wsp??lnym arme??skim ta??cem. Pod wiecz??r uczniowie stworzyli list? swoich oczekiwa?? zwi?zanych z Euroweek. Najwi?kszym zaskoczeniem dla dzieci by??o, ??e na komend? ??workshop??, nie idziemy na zakupy.
Dzie?? zako??czyli??my dyskotek?, podczas kt??rej Pan Matematyk Piotr wyjawi?? swoje taneczne talenty?? Zabawa by??a przednia! Ju?? nied??ugo kolejne relacje?? Pozdrawiamy ~XPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE