NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

WYNIK KONKURSU "KARTKA BO??ONARODZENIOWA"

W szkole odby?? si? informatyczny konkurs pt. "Kartka Bo??onarodzeniowa", w kt??rym wzi?li udzia?? nasi uczniowie. Przygotowane kartki mia??y nawo??ywa? do tradycji i obyczaj??w zwi?zanych z tym pi?knym czasem. Prace przygotowane przez uczni??w by??y na niezwykle wysokim poziomie,
co sprawi??o jury niema??y k??opot.
Po do??? d??ugich i burzliwych dyskusjach nagrodzono:

I miejsce: Julia W??jtowicz, kl. 4B
II miejsce: Kornelia Mielniczek, kl. 3A
III miejsce: Milena Koczocik, kl. 3B

Gratulacje!
~Tomasz WaryanPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE