NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANEM WALDEMAREM CICHONIEM

7 grudnia 2017 roku odby??o si? w naszej szkole spotkanie z autorem ksi???ek dla dzieci - panem Waldemarem Cichoniem. W spotkaniu wzi???y udzia?? klasy 1-3. W??r??d uczestnik??w spotkania znajdowa??o si? wielu wielbicieli serii o Cukierku, wi?c wszyscy s??uchali z zaciekawieniem historii o kocie, kt??ry okaza?? si? prawdziwym mieszka??cem domu pana Cichonia. Dzieci dowiedzia??y si?, jak i dlaczego powsta??a ksi???ka oraz mia??y okazj? zada? autorowi mn??stwo pyta??. Na koniec ka??dy m??g?? otrzyma? autograf od autora.
Dzi?kujemy panu Waldemarowi Cichoniowi za bardzo ciekawe spotkanie.
~Anna ?askawiecPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE