NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

24.09.2017. niedziela

96 uczni??w i 8 opiekun??w rozpocz???o dzisiaj swoj? przygod? z j?zykiem angielskim na obozie EUROWEEK. Po 6 godzinach podr????y dotarli??my do W??jtowic k/Bystrzycy K??odzkiej. Okolica okaza??a si? malownicza i pomimo deszczowej aury, nastroje dopisuj? od samego pocz?tku. Po kolacji i rozpakowaniu zawitali do nas wolontariusze z ca??ego ??wiata. Porwali nas w wir szalonej zabawy z j?zykiem, a na koniec wsp??lnie dotrzymywali??my kroku naszym trenerom na parkiecie. Kolejne relacje z naszego pobytu ju?? jutro (je??li zasi?g na to pozwoli ?)?? ~Tomasz WaryanPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE