NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

Od pocz?tku Adwentu przygotowujemy si? na spotkanie Pana Jezusa, kt??ry przyjdzie do nas w tajemnicy ?wi?t Bo??ego Narodzenia. Dlatego konkurs na ba??k? bo??onarodzeniow? mia?? sk??oni? nas do poznawania tej tajemnicy r??wnie?? w spos??b plastyczny.
Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom konkursu. By??o ich a?? 64. Gratulujemy staranno??ci wykonania, pomys??owo??ci, a przede wszystkim dzi?kujemy za moc pracy, w??o??onej w przygotowanie baniek. Brawa nale??? si? Uczniom, Rodzicom i ca??ym rodzinom zaanga??owanym w konkurs, jak r??wnie?? pomys??odawcom. Dzi?kujemy r??wnie?? za przekazanie bombek na nasz bo??onarodzeniowy kiermasz. A oto lista zwyci?zc??w:
I miejsce: Agata Grot, kl. 4a
II miejsce: Micha?? i Piotr Pomyka??a, kl. 5a
III miejsce: Julia Str?g, kl. 4b
Wyr????nienia:
Adam Piestrzy??ski, kl. 2b
Barbara Wr??bel, kl. 3a
Szymon Gawe??, kl. 3a
Filip Walczowski, kl. 1a
Hanna Kr??l, kl. 1b
Gratulujemy!!!
~Ks. Rafa?? KasperekPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE