NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

W sobot?, 2 grudnia w zimowej aurze odby??o si? kolejne spotkanie w ramach k????ka historycznego. Celem naszego spotkania by??o Muzeum Etnograficzne na placu Wolnica w Krakowie. Uczestnicy zwiedzali ekspozycje muzealne, w?druj?c etno??cie??k? pt. ?Poradzimy sobie?. Ka??dy otrzymywa?? kopert? z planem muzeum, kartami opisuj?cymi wybrane eksponaty oraz karty z pytaniami
i zadaniami do wykonania. Dzi?ki takim zadaniom i opisom mo??na by??o przej??? etno??cie??k?, zwracaj?c uwag? na najciekawsze elementy ekspozycji np. elementy wystroju dawnych izb czy te?? przedmioty codziennego u??ytku. Ponadto uczestnicy otrzymali teczki z wyposa??eniem plastycznym, dzi?ki kt??rym mogli rysowa?, notowa? to, co szczeg??lnie zwr??ci??o ich uwag?.
Zapraszam na kolejne spotkanie k????ka historycznego
~Katarzyna Cupia??Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE