NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

NOCOWANIE NA DYWANIE KL. 1-3.

5 grudnia 2017r. o godz. 19.00 szcz???liwi uczniowie kl. 1-3 przybyli wraz z materacami, karimatami, ??piworami i podusiami do szko??y, by wsp??lnie oczekiwa? przybycia ??w. Miko??aja. Rado??ci nie by??o ko??ca, rozk??adanie ??piwor??w, szukanie miejsca w sali lekcyjnej na nocleg, wyb??r filmu do ogl?dania oraz wsp??lne ??arty umila??y nam czas, a?? wreszcie ??JEST!!!!!! WRESZCIE DOTAR? DO NAS, GRZECZNYCH DZIECI, GO?? NA KT??REGO CZEKALI?MY CAAAA?Y ROK: ?W. MIKO?AJ!!! Prezenty by??y wspania??e, szczeg??lnie sto??y do gry w ?pi??karzyki?, kt??re niespodziewanie pojawi??y si? na naszych korytarzach. Dzi?kujemy wszystkim, kt??rzy zorganizowali t? wspania??? i niezapomnian? noc. ~Agnieszka UrbaniakPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE