NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

KONKURS KRAKOWSKA MATEMATYKA

W dniu 30 IX 2017 o godzinie 8.00 w naszej szkole odby?? si? etap szkolny konkursu Krakowska Matematyka. Konkurs jest corocznie organizowany przez Oddzia?? Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Konkurs obj?li honorowym patronatem: Wojewoda Ma??opolski Piotr ?wik, Marsza??ek Wojew??dztwa Ma??opolskiego Jacek Krupa, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Ma??opolski Kurator O??wiaty Barbara Nowak, Dziekan Wydzia??u Matematyki i Informatyki UJ W??odzimierz Zwonek, Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznegow Krakowie Tomasz Szemberg.
W konkursie wzi???o udzia?? 29 uczni??w klas czwartych i 14 uczni??w z klasy pi?tej. Komisja w sk??adzie pani Marta Wojtas, pani Anna ?askawiec, pan Piotr Pancerz i pan Piotr Kita czuwa??a nad przebiegiem i ocen? prac. Uczniowie kt??rzy uzyskali najwy??sz? liczb? punkt??w to Marek Zawisza kl.4a, Jakub Mycek kl.4b, Filip Rusek kl.4b Maciej Boro?? kl.5a. 18 grudnia dowiemy si?, kto spo??r??d nich b?dzie reprezentowa?? nasz? szko??? w wojew??dzkim etapie konkursu. Wszystkim gratulujemy udzia??u w konkursie a za naszych najlepszych trzymamy kciuki??.
~Piotr KitaPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE