NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

Dyskoteki szkolne maj? to do siebie, ??e zawsze s? wspania??ymi okazjami do dobrej zabawy, aby cho? na chwil? oderwa? si? od szkolnej rzeczywisto??ci.
W ubieg??y czwartek, tj. 30 listopada w naszej szkole r??wnie?? odby??a si? dyskoteka - zar??wno dla klas m??odszych, jak i tych starszych. Wszyscy uczniowie bawili si? wy??mienicie do najr????niejszych hit??w, o co zadba?? nasz DJ - Pan Filip ?cie??ka. By??y r??wnie?? gry i zabawy - ka??dy m??g?? znale??? co?? dla siebie! Z wybiciem godziny 20:00 dyskoteka sko??czy??a si?. Wraz z piosenk? "To ju?? jest koniec" uczniowie udali si? do swoich dom??w. Mamy nadziej?, ??e wszyscy uczestnicy Andrzejek nast?pnego dnia zostali potraktowani przez nauczycieli "z przymru??eniem oka" ;-).
W historii naszej szko??y by??a to pierwsza dyskoteka, ale ju?? wiemy, ??e nie ostatnia! Z niecierpliwo??ci? czekamy na nast?pn?...! :-)
Opiekunowie Samorz?du
Anna Czy??, Filip ?cie??ka, Piotr Pancerz
~Anna Czy??/ Filip ?cie??ka/ Piotr PancerzPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE