NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie uczestnik??w k????ka historyczno-turystycznego mia??o miejsce w sobot? 23 wrze??nia. Mimo deszczu i ponurej pogody, znale??li si? tacy dla kt??rych poznawanie przesz??o??? to przyjemno???. Pod parasolami dotarli??my do ??redniowiecznego opactwa benedyktyn??w w Ty??cu. Tutaj czeka??a na nas pani przewodnik, kt??ra najpierw opowiedzia??a nam o elementach sztuki i architektury roma??skiej, a nast?pnie szukali??my ornament??w na roma??skich kaflach i kapitelach. Zdobyte informacje, trzeba by??o wykorzysta? podczas projektowania i malowania w??asnych pomys????w na zdobienia ?wzory roma??skie?. Po zako??czonych warsztatach rozpocz?li??my zwiedzanie klasztoru i ko??cio??a benedykty??skiego. Znalaz?? si? tak??e czas na odwiedzenie sklepiku z produktami Benedyktyn??w i zakupy, na przyk??ad lizak??w. Na koniec na ka??dego uczestnika czeka?? certyfikat pobytu i zwiedzenia opactwa . Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosi? na nast?pne wyj??cie w ramach ko??a historycznego.

Opiekun
Katarzyna Cupia?? ~Katarzyna Cupia??Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE