NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

W pi?knej, krakowskiej Ksi?garni pod Globusem klasy 4a i 5a uczestniczy??y w spotkaniu autorskim z Pani? Renat? Pi?tkowsk?, autork? licznych ksi???ek dla dzieci. Na spotkaniu rozmawiali??my o wyj?tkowej ksi???ce "Wszystkie moje mamy", opowiadaj?cej o wojennych losach ch??opca, Szymona Baumana, kt??ry zosta?? uratowany z getta dzi?ki Irenie Sendlerowej.

Spotkanie by??o niesamowit? lekcj? historii. Pani Renata Pi?tkowska opowiada??a o gettcie, losach ??yd??w w czasie II wojny ??wiatowej, a przede wszystkim o Irenie Sendlerowej, kt??ra tworz?c sie? wsp????pracownik??w uratowa??a z getta dwa i p???? tysi?ca dzieci. Autorka opowiada??a ze szczeg????ami, w jaki spos??b dzieci by??y wyprowadzane z getta, z jakimi wi?za??o si? to niebezpiecze??stwami i jaka by??a ich historia poza murami getta. Cho? temat by?? bardzo trudny, s??uchali??my opowiadania autorki z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem. W opowie??? o bohaterskich dzia??aniach Ireny Sendlerowej wplecione zosta??y fragmenty ksi???ki.

My??l?, ??e to spotkanie pozostanie na d??ugo w naszej pami?ci, a na zawsze - nadzwyczajna dzia??alno??? Ireny Sendlerowej, cichej, ma??o znanej, a wielkiej bohaterki tamtych czas??w.

Dzi?kujemy pani Annie ?askawiec za zorganizowanie spotkania. ~Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE