NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

W ??rod?, 15 listopada, w hali Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6, odby??y si? Mi?dzyszkolne Zawody w badmintona dru??ynowego dziewcz?t. Nasz? szko??? reprezentowa??y trzy najlepsze uczennice wy??onione w szkolnych zawodach: Urszula Broda, Hanna Danielak oraz Aleksandra Knapik.
W rozgrywkach bra??y udzia?? 24 zespo??y z krakowskich szk????. Nasza dru??yna wygra??a faz? grupow? i przesz??a do p????fina????w, w kt??rych walczy??a o miejsce na podium ze starszymi od siebie zawodniczkami. Po pi?knej grze nasza reprezentacja zdoby??a bardzo wysokie czwarte miejsce - jest to ogromny sportowy sukces naszej Szko??y. Gratulujemy Dziewcz?tom i czekamy na kolejne osi?gni?cia.
Warto te?? wspomnie?, ??e ch??opcy w sk??adzie: Micha?? Rybak, Jakub Wartnik i Pawe?? z klasy 7a, w pi?tek, 17 listopada, brali udzia?? w tych samych zawodach. Uczniowie wygrali swoj? grup?, przeszli do kolejnej fazy i zako??czyli walk? o zwyci?stwo w 1/8 fina??u.
Gratulujemy!!! ~xPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE