NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

10 listopada klasa 5a oraz 7a wraz z opiekunami uda??y si? na Cmentarz Rakowicki w celu uczczenia pami?ci zmar??ych. Klasa 5a uda??a si? szlakiem ludzi znanych
i zas??u??onych dla Krakowa. Uczniowie odwiedzili m.in. gr??b Floriana Straszewskiego, za??o??yciela krakowskich plant; Juliusza Leo ?? prezydenta Krakowa, kt??ry poszerzy?? granice administracyjne miasta z 6 do 47 km2, ??w. Brata Alberta, za??o??yciela zakon??w pos??uguj?cym ubogim; Marka Grechuty, znanego artysty; Jerzego Bi??czyckiego, wybitnego aktora, Wis??awy Szymborskiej, poetki i laureatki Nagrody Nobla oraz wielu innych znanych i zas??u??onych, kt??rym zapalili??my znicze na znak pami?ci i modlitwy Klasa 7a uda??a si? szlakiem powsta??c??w, ??o??nierzy oraz bohater??w walk o niepodleg??o???, odwiedzaj?c m.in. gr??b uczestnik??w wojny polsko-sowieckiej 1919-1920, pomnik upami?tniaj?cy Polak??w ?? ofiar hitlerowskich oboz??w koncentracyjnych, pomnik Ofiar Komunizmu, grobowiec weteran??w powsta?? narodowych, kwatery ??o??nierzy Wojska Polskiego poleg??ych w kampanii wrze??niowej 1939 roku w rejonie Krakowa. Wszystkim poleg??ym uczniowie klasy 7 zapalili ??wiat??o pami?ci. Ostatnim miejscem wsp??lnym dla obu klas by?? gr??b rodzic??w papie??a ??w. Jana Paw??a II. ~xPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE