NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

I SZKOLNE ZAWODY W BADMINTONA

W poniedzia??ek 6.11.2017r. w naszej szkole odby??y si? szkolne zawody w badmintona. By??y to pierwsze zawody w badmintona zorganizowane w hali sportowej w historii naszej szko??y . W turnieju brali udzia?? uczniowie klas od IV do VII, kt??rzy zg??osili si? do rywalizacji. Uczniowie zostali podzieleni na grup? dziewczyn i ch??opc??w. W grupie dziewczyn by??o 8 os??b, a w grupie ch??opc??w 16 . Uczennice rywalizowa??y w dw??ch grupach, z kt??rych wy??oniono zwyci???czyni?. Uczniowie natomiast walczyli o wygran? w czterech grupach.
Uczestnicy zawod??w wykazali si? wysokim poziomem umiej?tno??ci. Podczas gry panowa??a atmosfera zdrowej rywalizacji, uczniowie ch?tnie kibicowali kolegom i kole??ankom, co sprawia??o, ??e wszyscy mogli dobrze si? bawi? i sp?dzi? czas w kole??e??skiej atmosferze.

Wyniki w??r??d dziewczyn:
1 miejsce ?? Urszula Broda
2 miejsce ?? Hanna Danielak
3 miejsce ?? Aleksandra Knapik
4 miejsce ?? Ida Bojsza
Pozosta??e uczestniczki sko??czy??y rywalizacj? na poziomie grupowym.
Wyniki w??r??d ch??opc??w:
1 miejsce ?? Micha?? Rybak
2 miejsce ?? Jakub Wartnik
3 miejsce ?? Franciszek Herezy
4 miejsce ?? Jan Sok????
Pozostali uczestnicy sko??czyli rywalizacj? na poziomie grupowym.
Dzi?kujemy panu Piotrowi Pancerzowi i panu Filipowi ?cie??ce za zorganizowanie
i przeprowadzenie zawod??w. :) ~xPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE