NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

13 listopada odby??a si? w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego ?wi?ta Niepodleg??o??ci. Uczcili??my je poezj? patriotyczn? w wykonaniu uczni??w klas 4-7 oraz wsp??lnie ??piewanymi pie??niami, jak na przyk??ad Pierwsza Brygada, Przybyli u??ani, Wojenko, wojenko. Uroczysto??? u??wietnili zaproszeni go??cie: ksi?dz dyrektor dr Krzysztof Wilk, ksi?dz proboszcz Kazimierz Kijas oraz przedstawiciele Rady Rodzic??w.
Dzi?kujemy paniom: Agnieszce Kochanowskiej ?? Sabljak, Katarzynie Cupia?? i Marii Bednarz za przygotowanie uroczysto??ci oraz pani Andrzelice Wawszczyk za pomoc w oprawie muzycznej. ~xPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE