NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

31.10.2017 r. w naszej szkole odby??y si? wybory do samorz?du uczniowskiego. Wybory poprzedzi??a tygodniowa kampania wyborcza i debata. W wyborach bra??o udzia?? 12 kandydat??w, kt??rzy podczas kampanii wyborczej pr??bowali pozyska? przychylno??? wyborc??w. G??osowanie odby??o si? w przygotowanym lokalu wyborczym na terenie szko??y. W g??osowaniu bra??y udzia?? klasy od III do VII. Komisja wyborcza podliczy??a g??osy i og??osi??a wyniki wybor??w.

Przewodnicz?ca szko??y:
HANNA BATKIEWICZ z klasy 7 a

Zast?pca przewodnicz?cego szko??y:
Ucze?? z klasy 7 a
Cz??onkowie samorz?du:
MARTYNA TRZCIONKA z klasy 5 b
JAKUB PLATA z klasy 7 a
FRANCISZEK ??ONTO?W z klasy 5 b ~XPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE