NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

PRZEDWYBORCZA DEBATA

W pi?tek, 27 pa??dziernika, w naszej szkole odby??a si? debata przedwyborcza z kandydatami do Samorz?du Uczniowskiego. ??cznie w debacie uczestniczy??o 5 uczennic i 7 uczni??w: Micha z klasy 4a, Milena, Igor oraz Zofia z klasy 4b, Maciej, Franciszek, Martyna i Mateusz z klasy 5a oraz Hanna, Ida, Jakub i Pawe?? z klasy 7a. Wszyscy uczniowie wykazali si? pomys??owo??ci? przygotowuj?c swoje plakaty i program wyborczy. Na debacie mieli okazj? zaprezentowa? swoj? osob? pozosta??ym uczniom naszej szko??y. Odpowiadali na nie zawsze proste pytania, kt??re zadawali zar??wno uczniowie, jak i nauczyciele. Kampania wyborcza ju?? za nami, niebawem rozpocznie si? cisza przedwyborcza, a tu?? po niej wybory ... Za kilka dni dowiemy si?, kto zwyci???y??. Za wszystkich kandydat??w trzymamy kciuki, ??ycz?c im powodzenia! :-) ~XPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE