NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

Od pocz?tku roku szkolnego nasi uczniowie reprezentuj? Szko??? na r????nych zawodach sportowych. W ramach Krakowskiej Olimpiady M??odzie??y sezon sportowy rozpocz?li ch??opcy z klasy 5a, kt??rzy dzielnie zmagali si? z r??wie??nikami na zawodach z minikoszyk??wki. Na kolejne zmagania - tym razem z tenisa sto??owego wytypowano par?: Konrada Faryja oraz Micha??a Pomyka???. Podczas Turnieju ?Z podw??rka na stadion o puchar Tymbarku? , jako jedyna dziewczyna po??r??d m?skiego grona sportowc??w w pi??k? no??n? rywalizowa??a Martyna Trzcionka. W najbli??szym czasie czekaj? nas jeszcze zawody w badmintona i p??ywania. Liczymy na dobre wyst?py reprezentant??w Szko??y!

Dzi?kujemy Panu ?ukaszowi Herezemu oraz Panu Arturowi Barwi??skiemu za pomoc w przeje??dzie na zawody. ~Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE