NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

LEKCJA W MUZEUM IN??YNIERII MIEJSKIEJ

24.10.2017 klasa 3a pojecha??a na wycieczk? do Muzeum In??ynierii Miejskiej w Krakowie. Uczniowie zwiedzili dwie wystawy oraz uczestniczyli w ciekawej lekcji muzealnej o tematyce przyrodniczej. Dzieci nie tylko ogl?da??y eksponaty, ale r??wnie?? mog??y do??wiadczy? dzia??ania na sobie r????nych praw fizyki, co da??o im wiele rado??ci. Podczas drugiej wystawy uczniowie zostali zapoznani z histori? Fiata 125P, ogl?dali zabytkowe samochody tej marki. Mogli r??wnie?? usi???? w takim starym fiacie oraz spr??bowa? prowadzi? samoch??d na specjalnym symulatorze. Ogromne zainteresowanie wzbudzi?? jeden model Fiata. Okaza??o si?, ??e w??a??nie takim samochodem podr????owa?? papie?? Jan Pawe?? II podczas swojej jednej z pierwszych pielgrzymek do Polski. Model ten robi imponuj?ce wra??enie nawet w dzisiejszych czasach. Po zwiedzeniu wystaw nadszed?? czas na lekcj? muzealn?. Podczas zaj?? uczniowie wykonywali proste do??wiadczenia, kt??re pozwoli??y dowiedzie? si? m.in. dlaczego mamy noc i dzie?? na Ziemi, jak powsta??y kratery na Ksi???ycu, czym jest atmosfera ziemska, a nast?pnie stworzy? swoje ma??e wybuchaj?ce "wulkany". ~Andrzelika WawszczykPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE