NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

21.10.2017

W sobot?, 21 pa??dziernika gwarnie i t??umnie by??o na ulicy Szerokiej w sercu ??ydowskiego Kazimierza. T??umy turyst??w z ca??ego ??wiata, a w??r??d nich my poznaj?cy kolejne tajemnice (po wcze??niejszym wyj??ciu do Starej Synagogi) tej cz???ci Krakowa. W jesiennej aurze spacerowali??my ulicami ??ydowskiego Kazimierza poznaj?c legendy, ??ydowskie ??arty, zachowane obiekty, a wi?c miejsca zwi?zane z histori? krakowskich ??yd??w. Uczestnicy spaceru ju?? wiedz? gdzie szuka? synagog Remuh, Popera, Izaaka Jakubowicza czy Wysokiej.
Nie obce s? ju?? im poj?cia mykwa czy kirkut. Po przej??ciu ulicami: Szerok?, Jakuba i Meiselsa dotarli??my do Placu Nowego, na kt??rym zako??czyli??my spotkanie posilaj?c si? zapiekankami z ?okr?glaka? . Niekt??rzy ju?? wiedz?, o jakie miejsce chodziJ.

Zapraszamy na kolejne spotkania i wyj??cia w ramach k????ka historyczno ?? turystycznego.

Opiekun
Katarzyna Cupia?? ~XPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE