NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

W pi?tek, 13 pa??dziernika, ca??a spo??eczno??? naszej Szko??y bra??a udzia?? w uroczystym ??lubowaniu nowych klas: 4b i 7a. W trakcie mszy ??wi?tej uczniowie ??lubowali wobec Boga, naszej patronki ??w. Joanny Beretty Molli, wobec Rodzic??w i Szko??y. Uroczysto??? by??a pi?kna i wynios??a. Ponadto, uczniowie kl. 7 przygotowali opraw? liturgiczn? pod bacznym okiem nauczycieli. Drugim wa??nym wydarzeniem w trakcie tej mszy ??w. by??o przekazanie sztandaru najstarszym uczniom naszej Szko??y.
Z tej okazji zaszczyci??a nas swoj? obecno??ci? Pani Janina Zi?tek, kt??ra zaprojektowa??a sztandar. Od tego momentu, Patrycja, Ma??gorzata, Magdalena, Katarzyna, Igor i Oliwier b?d? reprezentowa? nasz? Szko??? w poczcie sztandarowym. Wszystkim go??ciom dzi?kujemy za obecno???, a uczniom za pi?kn? uroczysto???! ~XPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE