NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

"PRELUDIUM DO WIELKIEJ NOCY"

28 marca 2018 roku, w Wielk? ?rod?, tu?? przed ??wi?tami Wielkiej Nocy klasa 5a zaprosi??a ca??? spo??eczno??? szkoln? na przestawienie zatytu??owane ?Preludium do Wielkiej Nocy?, kt??re mia??o przybli??y? wszystkim wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Przedstawienie dzi?ki S??owu Bo??emu, komentarzom oraz przepi?knej oprawie muzycznej wprowadzi??o wszystkich w atmosfer? nadchodz?cych wydarze????
W tym dniu nie zapomnieli??my r??wnie?? o naszych ksi???ach: ksi?dzu Dyrektorze Krzysztofowi Wilkowi, ksi?dzu Proboszczowi Kazimierzowi Kijasowi oraz ksi?dzu Prefektowi Rafa??owi Kasperkowi, kt??rzy w Wielki Czwartek obchodz? swoje ?wi?to, a my wraz z Pani? Dyrektor Marzen? Kamud? z??o??yli??my im najserdeczniejsze ??yczenia.
~Marta WojtasPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE