NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

WIOSNA, ACH TO TY... PIERWSZY DZIE?? WIOSNY W NASZEJ SZKOLE

Wiosna to czas pe??en rado??ci, u??miechu i s??o??ca, kt??re daj? energi? i rozpraszaj? szaro??? d??ugiej jesieni i zimy. W tym wyj?tkowym dniu, pierwszym Dniu Wiosny, w naszej szkole by??o szczeg??lnie kolorowo i jak zawsze bardzo weso??o. Samorz?d Uczniowski wraz z Opiekunami przygotowali korow??d. Wszyscy uczniowie mieli mo??liwo??? przebrania si? za dowoln? posta? b?d?? rzecz. Dzi?ki temu mieli??my okazj? dzisiaj zobaczy? pi??karzy, bog??w greckich, a nawet marchewk? i groszek. Niew?tpliwie najwi?kszym powodzeniem cieszy?? si? str??j "Pani Wiosny". Nawet Pani Dyrektor, Marzena Kamuda, zaskoczy??a wszystkich swoj? kreacj?, bowiem przebra??a si? za kaktusa ;-)

Specjalnie powo??ana komisja wybra??a Kr??la i Kr??low? Wiosny klas m??odszych (1-3) oraz starszych (4-7).
W klasach 1-3 Kr??low? Wiosny zosta??a Natalia Calik kl. 1b - za wiosenny blask, a tytu?? Kr??la Wiosny zdoby?? Tomasz Blachura kl. 3b - za pi?kne przedstawienie wiosennej pogody, burz i piorun??w.
W klasach 4-7 tytu?? Kr??lowej Wiosny pow?drowa?? do Wiktorii Machnik z kl. 7a - za wiosenn? elegancj? i szyk, a Kr??lem Wiosny og??oszony zosta?? Maciej Rewilak z kl. 4b - za wy??mienity str??j pasuj?cy do dzisiejszej aury.

Ten szczeg??lny dzie?? up??yn??? w mi??ej i radosnej atmosferze, uczniowie w zabawowym nastroju, z u??miechem na twarzach, przywitali Wiosn?. ~Anna Czy??, Piotr Pancerz, Filip ?cie??kaPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE