NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

W niedziel?, 18 marca pomimo zimowej aury, po mszach ??wi?tych, przed ko??cio??em odby?? si? wielkanocny kiermasz ??wi?teczny, przygotowany tradycyjnie przez Rad? Rodzic??w naszej szko??y. Na rodzic??w zawsze mo??emy liczy? ?? sto??y ugina??y si? pod ci???arem domowych, pysznych wypiek??w, uczniowie z nauczycielami przygotowali pi?kne prace plastyczne, kt??re ju?? niebawem udekoruj? nasze domy. Podczas kiermaszu by??y zbierane ??rodki na rozw??j szko??y oraz na potrzeby fundacji Alma Spei.
Sk??adamy serdeczne podzi?kowania Ksi?dzu Proboszczowi za umo??liwienie zorganizowanie kiermaszu.
Bardzo dzi?kujemy wszystkim rodzicom, kt??rzy, kt??rzy przyczynili si? do organizacji imprezy, uczniom z Samorz?du Szkolnego, nauczycielom za pomoc i obecno???, Ksi?dzu Prefektowi za przygotowanie oprawy liturgicznej mszy ??wi?tej, ministrantom, wszystkim uczniom obecnym na mszy ??wi?tej i na kiermaszu oraz pani Irence za czuwaniem nad ca??o??ci? .
~Marzena KamudaPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE