NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

?Ksi???ka jest niczym ogr??d, kt??ry mo??na w??o??y? do kieszeni?.

Przys??owie chi??skie

W pi?tek, 29 wrze??nia obchodzony by?? Og??lnopolski Dzie?? G??o??nego Czytania. To ??wi?to ju?? po raz trzeci sta??o si? w naszej szkole okazj? do spotkania z ksi???k? i bajkowymi postaciami. W ramach ?kolorowego dnia? dzieci mog??y przebra? si? za bohater??w swoich ulubionych ksi???ek. Tradycyjnie zaprosili??my te?? uczni??w klas m??odszych do wsp??lnego s??uchania ksi???ki czytanej przez nauczycieli. Tym razem by??o to spotkanie z zabawn? rodzink? Szale??czak??w z ksi???ki Jerzego Niemczuka. Po raz kolejny okaza??o si?, ??e dzieci kochaj? gdy im si? czyta! Zas??uchane, w pe??ni da??y si? wci?gn?? w zwariowany ??wiat Mamli, Papla i Papli. Wszystkich zach?camy do samodzielnego czytania dalszych przyg??d tej sympatycznej rodziny. ~Tomasz WaryanPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE