NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

Z rado??ci? obserwujemy, ??e Samorz?d Szkolny realizuje swoje plany i z??o??one wyborcze obietnice. W t??usty czwartek, 8 lutego uczniowie klas 4 - 7 mogli podczas karnawa??owej dyskoteki odda? si? tanecznym rytmom i nacieszy? swoj? obecno??ci? przed zbli??aj?cymi si? zimowymi feriami. ~Agnieszka UrbaniakPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE