NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

W niedziel?, 21 stycznia, szkolna schola w sk??adzie: Natalia Calik, Hanna Flis, Hanna Kr??l, R????a Brz?k, Bart??omiej Kras, Liliana Urbanik, Veronika Wo??nicka, Natalia Marcinko, Martyna Wojciechowska, Justyna Kowalik, Dominik Szarwi??o, Karolina Zaj?c, Dominika Deka, Alina Ma??ek, Antonina Poci?giel wraz z ch??rem parafialnym ?Redemptoris Cantores? wzi???a udzia?? w Charytatywnym Koncercie Kol?d ?Za??piewajmy Kubusiowi?, kt??ry odby?? si? w ko??ciele Redemptor Hominis. Podczas tego wydarzenia nasz zesp???? wokalny wykona?? trzy kol?dy: ?Gore gwiazda Jezusowi? i ??wie? gwiazdeczko ??wie?? z towarzyszeniem akompaniamentu skrzypiec (Pani Maria Bednarz) i gitary (Pani Andrzelika Wawszczyk) oraz ?Przybie??eli do Betlejem? za??piewan? a cappella. Po wyst?pie publiczno??? nagrodzi??a uczni??w gromkimi brawami.
Serdecznie dzi?kujemy Paniom Marii Bednarz, Andrzelice Wawszczyk oraz Katarzynie Mr??z za przygotowanie uczni??w do koncertu.
~Maria Bednarz

Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE