NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

LEKCJA O SERCU

We wtorek 30 stycznia uczniowie klas czwartych oraz uczniowie klasy si??dmej wzi?li udzia?? w ciekawej lekcji biologii. Lekcje poprowadzi?? rodzic naszej szko??y, tata Leny, Poli i Szymona ??pan Marcin Czaja. Temat lekcji brzmia??: Serce i jego rola w naszym organizmie. Budowa serca, rola ??y?? i t?tnic, praca naturalnego rozrusznika serca, schorzenia serca to tylko niekt??re zagadnienia spo??r??d wielu, o kt??rych by??a mowa na zaj?ciach. Ch?tni uczniowie mieli okazj? zobaczy? oraz wzi?? do r?ki serce ssaka najbardziej zbli??one budow? do serca ludzkiego. Ka??dy ucze?? mia?? okazj? przeprowadzi? badanie koronarograficzne przy u??yciu sprz?tu wykorzystywanego w szpitalach . Bardzo dzi?kujemy panu Marcinowi Czai za cenne informacje i czas po??wi?cony na przeprowadzenie trzech godzin zaj?? z uczniami. ~Barbara MycekPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE