NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

ETAP REJONOWY KONKURSU BIBLIJNEGO

18.01.2018 r. odby?? si? etap rejonowy Ma??opolskiego Konkursu Biblijnego ?Z Dobr? Nowin? przez ??ycie?.
Wzi???o w nim udzia?? 12 uczni??w naszej Szko??y. Zmagali si? oni z trudnymi pytaniami dotycz?cymi Ewangelii ??w. Jana i czterech komentarzy zwi?zanych z Ewangeli?.
Oczekujemy wraz z naszymi uczniami na wyniki etapu rejonowego.
~ks. Rafa?? KasperekPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE